تحقیق درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از آنها

تحقیق درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی از آنها

تحقیق درک زوجین ازعملکرد خانواده هنگام وقوع سرطان در یکی ازآنها دارای 127 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 127
حجم 2885 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده
فصل اول: معرفی پژوهش    
عنوان پژوهش
زمینه پژوهش (بیان مساله)
اهداف طرح
 هدف کلی
اهداف اختصاصی
هدف فرعی
سوالات مطرح
تعریف واژه 
خانواده
زوجین
سرطان
عملکرد خانواده
درک
محدودیت های پژوهشی
فصل دوم: دانستنی های موجود در پژوهش    
مفاهیم نظری

مفاهیم نظری
سرطان چیست؟
علت شناسی
ویروس ها و باکتری ها
عوامل فیزیکی
عوامل شیمیایی
عوامل ژنتیکی و خانوادگی
عوامل غذایی
عوامل هورمونی
اپیدمیولوژی
تاثیر سرطان بر فرد
تاثیر سرطان بر خانواده
منابع اجتماعی
منابع فرهنگی
منابع مذهبی
منابع تحصیلی
منابع پزشکی
تاثیر سرطان بر روابط زوجین
تاثیر سرطان والدین بر کودکان
مفهوم خانواده و اهمیت آن
چرا هنگام برنامه ریزی برای ارائه مراقبت بهداشتی کار با خانواده حیاتی است
عملکرد خانواده
حل مساله
ارتباطات  
نقش ها
پاسخگویی عاطفی
آمیزش عاطفی
کنترل رفتار
عملکرد مطلوب خانواده
نظریه سیستم ها و کاربرد آن در بررسی خانواده
نظریه سیستم های خانواده 46
الگوی مک مستر برای خانواده
مدل سایکودینامیک فردی
نظریه تعاملی
پرستاری بهداشت جامعه
ارکان پرستاری بهداشت جامعه
پرستاری بهداشت خانواده
مرور بر متون
فصل سوم: روش پژوهش    
روش پژوهش
جامعه پژوهشی
مشخصات واحدهای مورد پژوهش
روش نمونه گیری
حجم نمونه و نحوه تعیین آن
محیط پژوهش
ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار
روایی
روش اجرا
ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: یافته های پژوهش  (به فهرست جداول مراجعه شود)    
فصل پنجم: تفسیر یافته ها    
بحث و تفسیر یافته ها
نتیجه گیری کلی
محدودیت های پژوهش
کاربرد یافته های پژوهشی
پیشنهادات برای پژوهش های بعدی
منابع

قسمتی از متن :


چکیده
عنوان: درک زوجین از عملکرد خانواده هنگام و قوع سرطان در یکی از آنها 

مقدمه: بیماری سرطان می¬تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. اجرای برنامه¬های حمایتی به این بیماران نیازمند شناسایی ابعادی از زندگی خانوادگی است که بعد از ابتلاء به سرطان مختل شده باشند. بنابراین،  بررسی حاضر به منظور درک دیدگاه افراد مبتلا به سرطان و همسران آنها از عملکرد خانوادگی بعد از ابتلا به سرطان انجام شد.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – همبستگی 101 زوج  مبتلا به سرطان در بخش¬های بستری و درمانگاه بیمارستان شهید قاضی طباطبایی تبریز شرکت نمودند. جهت جمع¬آوری داده¬ها از پرسشنامه سنجش عملکرد خانواده استفاده شد که عملکرد خانواده¬ها را در ابعاد حل مساله، ارتباطات، نقش¬ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی مورد بررسی قرار می¬دهد. برخی مشخصات بیماران نیز با چک ¬لیست بررسی شد. 
نتایج: تمامی زوجین شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتاً مناسب گزارش نمودند. بین دیدگاه بیماران در مورد عملکرد کلی خانوادگی و سن ازدواج (02/0= ,  p 20/0=r ) و سن بزرگترین فرزند (01/0= ,  p 21/0=r )  ارتباط آماری معنی¬داری وجود داشت اما چنین ارتباطی در مورد نحوه زندگی، شغل، سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزندان، مدت زمان سپری شده از آگاهی از تشخیص بیماری مشاهده نشد.  
نتیجه¬گیری: هر چندعملکرد خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان نسبتاً مناسب است، اما نباید از توجه بیشتر به خدمات مشاوره¬ای برای خانواده و اعضای خانواده آنها غفلت نمود. زیرا خانواده منبع اولیه مراقبت و حمایت در بیماران مبتلا به سرطان می باشد. بطور کلی، لزوم در نظر گرفتن کل واحد خانواده به عنوان مددجو از ضروریات ارائه مراقبت های پرستاری و حمایتی خانواده محور از بیماران مبتلا به سرطان می باشد.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود