تحلیل و بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

تحلیل و بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران

تحلیل و بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران دارای 116صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 116
حجم 2954 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


فصل اول
موضوع  
مقدمه     
بیان مسئله     
ضرورت پژوهش  
هدف پژوهش    
فرضیه   
تعاریف مفهومی و عملیاتی   
فصل دوم
تاریخچه بازی   
اشاره¬ای گذراند با تاریخچه روانشناسی کودک    
بازی از دیدگاه اسلام     
بازی از نظر قرآن  
بازی در کردار و گفتار معصومین     
بازی از دید روانشناسی قدیم    
بازی از دید روانشناسی جدید  
تعریف بازی و فرق آن با کار     
بازی و رشد اجتماعی      
ارزش بازی برای کودکان     
شرط مقررات خوب و جامع   
فوائد بازی
چرابازی برای رشد کودکان ضرورت دارد؟   
انواع بازی    
بازی سمبلیک    
بازی و بیان کلامی    
عوامل مؤثر در بازی   
رشد اجتماعی کودک   
رفتار اجتماعی کودک   
اصول رشد شناختی اجتماعی کودک    
مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک کودکستانی و مهد کودکی     
بازی درمانی   
فصل سوم
جامعه آماری  
نمونه و روش نمونه گیری    
روش جمع آوری اطلاعات   
ابزار پژوهش    
روشهای آماری   
نمره گذاری   
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ازپیمایش   
توصیفی و استنباطی 
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری     
خلاصه     
یافته های اساسی مربوط به فرضیههای تحقیق     
محدودیتهای تحقیق    
پیشنهادات تحقیق 
منابع   
ضمائم 
منابع
قسمتی از متن :


چکیده: 
در این تحقیق به بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب پس از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد کودک بخصوص بازی گروهی و باقاعده درمهد کودک بر میزان رشد اجتماعی، بررسی مباحث نطری و بخصوص نظری وایلند درمحیط رشد اجتماعی تأکید شد، پس از آن تعداد و 60 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با روش نمونه¬گیری خوشه¬ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آنها اجرا گردید. سپس از طریق آزمونt استیودنت گروههای مستقل با آزمون فرضیه تحقیق پرداخته شد و مشخص گردید که میانگین رشد اجتماعی کودکی یا کودکانی که درمهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام می¬دهند درمقایسه با کودکانی که در مهد کودک بازی گروهی و با قاعده انجام نمی¬دهند، بالاتر است و این تفاوت ازلحاظ آماری در سطح 1 0 / 0 * معنا دار می¬باشد. بنابراین می¬توان نتیجه¬گیری نمود که بازی گروهی و با قاعده درمهد کودک می¬توان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی کودکان ایفا نماید. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود