تحلیل و بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو،غسل، تیمم)

تحلیل و بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو،غسل، تیمم)

تحلیل و بررسی احکام فقهی و تطبیق آن با آیات قرآن درباره طهارتهای سه گانه (وضو-غسل- تیمم)دارای 120 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 120
حجم 122 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مقدمه   
فصل اول   
کلیات  
۱-۱- دردین اسلام دونظام وجود دارد:  
۱-۲- بیان مسئله  
۱-۳- مفهوم طهارت درلغت واصطلاح   
۱-۴- مفهوم نجاست درلغت واصطلاح 
۱-۴-۱- معنای لغوی نجاست 
۱-۴-۲- لفظ نجس ورجس در آیات قرآن کریم   
۱-۳- استعمال طاهر وطهارت درآیات قرآن  
۱-۴- تعاریف عملیاتی   
۱-۵- هدف پژوهش   
۱-۶- سوال پژوهش  
فصل دوم:   
طهارت در آیات۲- طهارت در آیات   
۲-۱- تفسیر آیات  
۲-۳- آیه دوم   
۲-۴- تفسیر آیه سوم   
۲-۵- تفسیر آیه چهارم 
۲-۶- تفسیر آیه پنجم  
۲-۷- تفسیر آیه ششم 
۲-۸- تفسیر آیه هفتم   
۲-۹- تفسیر آیه هشتم   
۲-۱۰- تفسیر آیه نهم   
۲-۱۱- تفسیر آیه دهم   
۲-۱۲- تفسیر آیه یازدهم  
۲-۱۳- تفسیر آیه دوازدهم   
فصل سوم :   
مطهرات   
۳- آب مطلق   
۱-۱- آب کر
۳-۲- آب قلیل  
۳-۳- آّب جاری  
نظر حنابله:  
نظر مالکیه   
نظر امامیه   
۳-۴- آب باران   
۳-۵- آب چاه   
۳-۶- آفتاب
۳-۷- آتش
۳-۸- «انتقال»  
۳-۹- اسلام   
۳-۹- «تبعیت»  
۳-۱۰-۱- برطرف شدن عین نجاست   
۳-۱۱- استبراء حیوان نجاستخوار   
۳-۱۲- غائب شدن مسلمان  
۳-۱۳- دباغی 
۳-۱۴- حلاجی   
۳-۱۵- جوشیدن
۳-۱۶- واجبات تخلی   
۳-۱۶-۱-نظر مذاهب دیگر   
۳-۱۶-۲- نظر مذاهب   
۳-۱۷- نظر مذاهب در مورد تطهیر محل نجاست   
فصل چهارم:   
وضو   
۴- احکام وضو   
۴-۲- اول نیت  
۴-۳- دوم شستن صورت 
۴-۴- سوم شستن دستها  
۴-۵- مسح سر   
۴-۵-۱- دلیل شیعه درباره مسح پاها در وضو   
۴-۵-۲- اهل سنت دلیل آورده اند :   
۴-۶- ششم ترتیب وضو   
۴-۷- هفتم موالات   
۴-۸- « مبطلات وضو »   
فصل پنجم :   
طهارت کبری (غسل)  
۵- غسلهای واجب
۵-۱- غسلهای مستحبی   
۵-۲- نظرات مذاهب خمسه در مورد غسلهای واجب  
۵-۲-۱- غسل جنابت و آنچه موجب غسل جنابت میشود  
۵-۲-۲-جنب یعنی چه   
۱- جماع  
۵-۳- استبراء   
۵-۴- نحوه انجام غسل   
۵-۵- موالات در انجام غسل  
۵-۶- مکروهات غسل جنابت   
۵-۷- آیا غسل جنابت نیاز به وضو دارد؟  
۵-۸- حیض  
۵-۹- سن حیض   
مدت حیض   
۵-۱۰-غسل حیض 
۵-۱۱- غسل استحاضه   
۵-۱۲- غسل میت   
۵-۱۳- غسل نفاس   
۵-۱۴- غسلهای مستحب   
فصل ششم :   
تیمم   
۶- احکام تیمم   
۶-۱- نکات مهم آیه  
۴٫ حدث اکبر  
۶-۲- جستجوی آب   
۶-۳- چگونگی انجام تیمم  
۶-۳-۱-نظر مذاهب در مقدار مسح صورت و دستها   
۶-۴- موالات در تیمم   
۶-۵- عدم وجود حائل   
فصل هفتم :  
نجاسات   
۷- نجاسات   
۱ و ۲: بول و غائط
۳٫ منی   
۴٫ خون  
۵٫ میته یا مردار   
۶٫ شراب (مسکر)   
۷٫ فقاع  
۸٫ عصیر (آب انگور)  
۹٫ الکل   
۱۰٫ سگ و خوک   
۷-۲- طهارت لباس از خون   
۷-۳- سومین قسم از نجاسات:   
۷-۴- نظر مذاهب در باره فضله حیوانات  
۷-۵- نجاست مشرکان  
فصل هشتم :  
نتیجه گیری و پیشنهادات   
۸- نتیجه گیری 
۸-۱- پیشنهادات   
فهرست منابع  
فهرست نامها   
فهرست منابع 

قسمتی از متن :


مقدمه
بدون شک بعثت حضرت محمد(ص) به عنوان رسول خدا از میان قوم جاهل عرب آرمان بزرگ و برجسته ای در بر داشته است. و قرنهاست که این آرمان متعالی در سراسر جهان اسلام، متجلی گردیده است. 
اسلام به معنای انقیاد، تسلیم شدن و گردن کجی است در برابر اوامر و نواهی خدا و دستورات رسول خدا (ص). دین اسلام، دین فطرت، پاکیزگی و اجتماع است، جامعه اسلامی را به نظافت و رعایت بهداشت و آداب اسلامی و عبادت تشویق و راهنمایی می کند. فرد مسلمان را موظف می-کند وقتی خود را زیر سایه اسلام دید از خود اسلامی مجسم بسازد، خود را الگوی مجسمی از اسلام قرار دهد زیرا هیچ سخن، خطبه و موعظه¬ای نمی¬تواند جانشین اسلام شود و اصل و پایه این تجسم نیز ایمان قلبی و عمل به اعمال اسلامی است. در حقیقت تنها دین اسلام است که شایسته پیروی بوده و ادامه مسیر آن آدمی را در این جهان فانی نیک¬بخت و او را با سعادت اخروی به جهان ابدی می¬سپارد. 
یکی از اهداف این رسالت عظیم طهارت و پاکیزگی می باشد، چرا که در دین اسلام مکرراً در این باره سفارش شده است:
«اِنَّ اللهَ یُحِبُّ التَّوابینَ وَ یُحِبُّ المُتَطهِرینَ»  
همانا خداوند توبه کنندگان و تطهیرکنندگان را دوست دارد.
طهارت جسمی باعث آرامش روح و روان می گردد. و سلامتی که از نعمات والای خداوند است در سایه پاکیزگی و طاهر بودن بدست می آید. اسلام علاوه بر رعایت طهارت غذا، لباس، مکان، حیوانات و …… بسیار تاکید نموده است. رعایت پاکی هر کدام به دیگری وابسته بوده و عدم طاهر بودن هر کدام، نجاست دیگری را سبب می شود. بنابراین از منظر دین اسلام زندگی و حیات یک فرد مسلمان بر پایه پاکی و طهارت می باشد. بر استناد آیات آمده در قرآن و حتی کافرین نیز نجس به شمار می آیند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود