تحلیل و بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان

تحلیل و بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان

تحلیل و بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان دارای 82 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 82
حجم 80 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :

پیشگفتار   
چکیده  
فصل اول – کلیات  
مقدمه  
بیان مسئله   
فرصفه تحقیق   
متغیرها و تعاریف عملیاتی  
هوشبهر   
معلولیت 
تعریف دیگری از معلول 
تعریف هوشبهر   
تعریف معلول   
اهداف تحقیق  
اهمیت و ضرورت تحقیق   
تاریخچه  
فلج مغزی  
علل فلج های مغزی  
علل ناتوانی جسمی و معلولیت های حرکتی  
عدم هماهنگی حرکتی  
ویژگی های کودکان مبتلا به ناتوانی های جسمی و معلولیت های حرکتی  
۱-تاثیرات نامطلوب اولیه  
۲ – تأثیرات نامطلوب ثانویه  
برنامه های آموزشی کودکان معلول حسی- حرکتی   
۱-  آموزش در مدارس عادی همراه با سایر دانش آموزان  
۲- آموزش در کلاس های خاص در مدارس عادی  
۳- باز پروری و آموزش در آموزشگاهها و مراکز خاص معلولین جسمی – حرکتی  
تشخیص و ارزیابی  
هوش بهر 
فصل دوم-تاریخچه مربوط به مطالعات هوش   
ماهیت هوش  
هوش   
نظریه هوش کلی و نظریه چند عاملی  
تعریف هوش  
تعریف تربیتی هوش  
تعریف تحلیلی هوش   
تعریف کاربردی هوش   
طبقات هوش   
ویژگی های عمومی هوش  
عوامل موثر هوش  
تأثیرات محیطی در هوش   
تفاوت های جنسیتی در عملکرد هوش  
هوش از دیدگاه رشد  
انواع هوش از دیدگاه کتل  
انواع هوش از دیدگاه ثراندیک   
انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن  
انواع هوش از دیدگاه ترستون  
انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ  
انواه هوش از دیدگاه گاردنر  
رهیافت روان سنجی  
هوش آزمایی 
مقیاس های هوش وکسلر  
ارزیابی و نتیجه گیری  
فصل سوم : روش تحقیق  
جامعه آماری    
نمونه و شیوه نمونه گیری   
ابزار اندازه گیری   
روش جمع آوری اطلاعات  
روش آماری   
فصل چهارم  
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری  
خلاصه تحقیق  
محدودیت ها  
فهرست منابع فارسی 

قسمتی از متن :


چکیده 
این پژوهش که یک مطالعه پس رویدادی است توسط خانم پروین جعفری به منظور بررسی تاثیر معلولیت جسمی ، حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) بر میزان هوش بهرکودکان
هوش بهر و مقایسه IQ افراد سالم و معلول صورت گرفته است . 
در این پژوهش 30 کودک دختر عادی و سالم و 30 کودک دختر دچار معلولیت در گروه سنی 10- 7 سال از مدارس توان خواهان 1و2 و مدارس عادی شهر تهران انتخاب شدند و به منظور گردآوری اطلاعات از تست و کسلر کودکان استفاده گردیده است . همچنین جهت نیل به اهداف تحقیق از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است . 
نتایج یافته ها در ارتباط با هدف کلی پژوهش نشان داده است که با 99 درصد اطمینان : 
کودکان با معلولیت جسمی – حرکتی ( ناشی از فلج مغزی ) نسبت به کودکان عادی از هوش بهر پایین تری برخوردارند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود