تحلیل و بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب

تحلیل و بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب

تحلیل و بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب دارای 111صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 111
حجم 115 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول ـ کلیات
اهمیت تحقیق 
ضرورت تحقیق و پیشینة آن 
روش تحقیق 
هدف تحقیق 
 مشکلات و موانع تحقیق 
فصل دوّم ـ وضعیت جغرافیایی وتاریخی گرگان در عصر عباسی
 گرگان و استرآباد در عصر عباسی 
موقعیت جغرافیایی گرگان در عصر عباسی
نقشه ایالت گرگان در عصر عباسی
 نقشه و تقسیمات سیاسی فعلی استان گلستان
 اظهار نظر بزرگان علمی وادبی درکتب مختلف در مورد گرگان 
موقعیت تاریخی گرگان در عصر عباسی 
کیفیت جنبش و شکل گیری عباسیان 
 حکومتهای مختلف گرگان در عصر عباسی 
الف) طاهریان (۲۰۶-۲۵۹ هـ) 
ب) صفاریان (۲۴۵-۳۹۳ هـ) 
ج) آل بویه (۳۲۰- ۴۴۷هـ) 
د) سامانیان (۲۷۹-۳۷۵هـ) 
 مقامات عالی گرگان در عصر عباسی
 شخصیتهای متنفذ گرگانی در عصر عباسی 
فرمانروایان بنی عباس در گرگان
خلافت هارون الرشید و برخی خلفای عباسی 
فصل سوم : اوضاع علمی، ادبی و فرهنگی گرگان در عصر عباسی
فضای علم و ادب گرگان 
۳-۲- خط، زبان، علوم و ترجمه کتب علمی درگرگان
۳-۳- نگاهی به برخی آثار وکتب علمی ، ادبی ، تاریخی و … درعصر عباسی
کتب علمی ، ادبی ، تاریخی و… در سراسر ایران 
کتب علمی ، ادبی ، تاریخی و… در گرگان 
نگاهی به برخی جلسات و شیوه های آموزشی در گرگان در عصر عباسی 
 فصل چهارم : زبان وادبیات عربی درگرگان در عصر عباسی
وضعیت زبان و ادبیات عربی در ایران در سراسر ایران
وضعیت زبان و ادبیات عربی درگرگان 
وضع کلی آموزش در گرگان درعصر عباسی 
تدریس در گرگان در عصر عباسی 
نوع علوم مورد تدریس در گرگان در عصر عباسی 
تأثیر عصر تفسیرنویسی عربی در گرگان در عصر عباسی بر ادبیات عربی
علل رواج زبان وادبیات عرب در گرگان درعصر عباسی 
حکومت علویان در گرگان 
 علاقمندی حاکمان 
 شرایط اقلیمی 
 سفر ادبا و علمای بزرگ ایران به گرگان 
 وضعیت مناسب امنیتی
 سفرگرگانی ها به کشورهای عربی 
 علاقه مندی مردم 
فصل پنجم : بررسی جایگاه وسهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در عصر عباسی
 مشهورترین ادبای ایران در عصر عباسی 
 رجال و ادبای مشهوری که به گرگان آمدند 
تعامل ادبای گرگان با ادبای سایر نقاط ایران در عصر عباسی
مشهورترین ادبای گرگان در عصر عباسی 
مولفین و مدرسین بزرگ گرگان در عصر عباسی 
 بررسی نقش وجایگاه تعدادی از ادبای گرگان در ادبیات عرب 
گزیده شعر برخی از ادبای گرگان در عصر عباسی 
فصل ششم ـ نتیجه گیری وپیشنهاد
 نتیجه گیری
 پیشنهاد 
فهرست ادبا و علما 
 فهرست آثار مهم ادبی و علمی 
فهرست منابع و مآخذ 

قسمتی از متن :


1-1- اهمیت تحقیق
موضوع این پایان نامه همان گونه که از اسمش پیداست بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب آن هم در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری می باشد. زبان عربی زبان اسلام و قرآن است و در دوره عباسی بیشتر به عنوان زبان تألیف معروف بوده است یعنی آثاری را که علما برجای می گذاشتند به زبان عربی بود و حتی غالب این تألیفات نیز شامل علوم عربی همانند صرف، نحو، بلاغت، لغت، قرائت، و علوم دینی همچون تفسیر، حدیث، فقه، کلام و … بود. البته زبان ادبای گرگان در عصر عباسی فارسی بوده است لیکن تأثیر زبان عربی و فارسی بطور متقابل بررسی می شود. در بستر ارتباط چند جانبه دینی، سیاسی، ادبی، علمی، فرهنگی و اجتماعی ادبای گرگان با ادبای عرب و عربی دانان واژگان فراوانی میان این دو زبان متبادل شده است که بیشتر به اصطلاحات نظامی، دیوانی (اداری)، حکومتی و مالی محدود می شود و نیز برخی از عادات، رسوم و فرهنگ ادبای این دو زبان نیز بطور دوجانبه جابجا و منتقل شده است. بدلیل گستردگی حوزه فعالیت ادبای گرگان و نیز تعداد بسیار زیاد ایشان، این تحقیق اهمیت می یابد. این مهم است که بدانیم در کشوری که زبان فارسی عموماً رایج است، ادبای یک منطقه خاص به چه میزان در ترویج، تکوین و تکمیل ادبیات عرب سهیم بوده اند. مهمتر اینکه وقتی می بینیم این ادبا و دانشمندان در زمینه های غیرادبی شامل فقه، تفسیر، کلام، منطق و سایر علوم نیز مطالبی نگاشته اند و همین مطلب نیز علاقمندی دوجانبه را میان ایشان و آنان که در عربی و ادبیات آن دستی دارند، می افزاید، به طور طبیعی اهمیت این تحقیق آشکارتر می شود. 

1-2- ضرورت تحقیق و پیشینه آن 
وقتی مشاهده می کنیم که زبان عربی در دوره عباسی زبان اداری و سیاسی بوده است و غالباً پادشاهان و حکما و رجال دولتی آن را نیک می دانستند، مشخص می شود که عربی در ارتباطات ایشان با ممالک غیرعرب نیز بکار می رفته است و چون تاکنون درخصوص تأثیر ادبای گرگان که یکی از مهمترین نقاط غیرعربی است که در آن زبان و ادبیات عرب تقریباً در همه جا و آن هم به شکل فراگیر رایج بوده است، در زبان و ادبیات عرب بحثی نشده است، این تحقیق ضرورت می یابد امّا از آنجایی که تاریخ این مسأله طولانی است، یکی از دورانهای مشخص (دوره عباسی) مدنظر قرار گرفته و پیرامون آن بررسی و تحقیق شده است. 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود