تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری

تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری

تحلیل و بررسی مطالعه بین تیپ‌های شخصیت و سبک‌های یادگیری دارای 153صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 153
حجم 25618 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول کلیات طرح
مقدمه
 بیـان مسئلـه 
 اهداف تحقیق
هدف کلی
 اهداف خاص
اهمیت و ضرورت تحقیق
 سؤالات تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه های خاص
فرضیه‌های فرعی
متغیرهای مورد تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
 تعریف عملیاتی متغیرها
چهارچوب نظری تحقیق
فصل دوم پیشینه تحقیق
مقدمه
الف ـ مرور مبانی نظری تحقیق
تعریف یادگیری
سطوح یادگیری
تفاوت‌های فردی در یادگیری
تعریف شناخت و فراشناخت
 راهبردهای شناختی و فراشناختی
 تفاوت سبک‌های یادگیری با سبک‌های شناختی
 ویژگی‌های اساسی سبک‌های شناختی
 انواع سبک‌های یادگیری شناختی
سبک های یادگیری و شناختی
تعریف سبک یادگیری و شناختی
 نظریه‌های سبک شناختی
 انواع سبک های یادگیری
 سبک‌های عاطفی
سبک‌های زیستی
 مبانی نظری ریخت‌های شخصیتی
 تعریف شخصیت
 ریخت شخصیتی
طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس ویژگی‌های جسمانی
 طبقه بندی ریخت های شخصیتی براساس رویکرد روان تحلیل گری
ریخت‌های شخصیتی یونگ
ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز
 رویکرد صفات وراثت شناسی شخصیت
 شناسایی ابعاد شخصیت
 نظریه بازداری
نظریه انگیختگی
روان رنجورخویی
فعالیت خودکارو روان‌رنجورخویی
 روان پریش خویی
هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی
 طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های صفت
 ریخت‌های (صفات) شخصیتی آلپورت
 صفات شخصیتی کتل
 الگوی پنج عاملی رابرت مک کری و پل کوستا
طبقه‌بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های انتخاب شغل و حرفه
 نظریه خصیصه ـ عامل
 نظریه رو
نظریه هالنــد
 ریخت‌های شخصیتی هالنـد
 محیط‌های شغلی هالنـد
یافته‌های پژوهش
رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با جنس
 رابطه بین سبک‌های یادگیری باجنس
 رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با گرایش‌های تحصیلی و شغلی
رابطه بین سبک‌های یادگیری با گرایش‌های تحصیلی و شغلی
 نقد موضع‌گیری‌ها و تحقیقات به انجام رسیده
 مرور تحقیقات قبلی
مروری بر پژوهشهای وابسته به سبک های یادگیری و ابعاد شخصیت
فصل سوم روش اجرای تحقیق
 نوع تحقیق
 جامعه آماری
 حجم نمونه تحقیق
 روش نمونه‌گیری
 ابزارهای مورد استفاده
 شیوه اجرای تحقیق
 روش‌های آماری و طرق تحقیق
شاخص‌های پایانی آزمون
فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری
مقدمه
توصیف آماری داده‌ها
 جداول توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه
 استنباط آماری داده‌ها
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
 نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده
 بحث
نتیجه‌گیری
 محدودیت های تحقیق
 پیشنهادها
پیشنهادهای کاربردی
فهرست منابع و مآخذ

قسمتی از متن:


مقدمه 
در گذشته تصور بر این بود که هوش ذاتی فرد، که از والدین به ارث می‌رسد، عامل مهم یادگیری  است. در حال حاضر بر این باورند که بخش مهمی از رفتارهای هوشمندانه را کارکردهای شناختی تشکیل می‌دهد و کارکردهای شناختی، اکتسابی و تغییرپذیر محسوب می‌شود
از اواخر دهه 1970 به بعد، بحث در مورد سبک‌های یادگیری  رونق پیدا کرد. از سبک‌های یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شده است. با وجودی که از این اصطلاح به طرق گوناگونی تعریف به عمل آمده، ولی عمدتاً بر این نکته تأکید می شود که سبک‌های یادگیری شامل باورها یا اعتقادات، رجحانها و رفتارهایی است که افراد بکار می‌برند تا در موقعیت یادگیری به خود کمک کنند 
از سویی، بسیاری از مربیان بر این باورند که سبک‌های یادگیری، بر خود یادگیری تأثیر می‌گذارد و از دیگر سو، این نکته که شخصیت  بر روی یادگیری افراد تأثیر می‌گذارد، برای معلمان و مربیان موضوع تازه ای نیست. تجربیات کلاس‌های درس نشان داده است که متغیرهای شناختی به تنهایی تعیین کننده پیشرفت افراد نیست. این متغیرها با نگرشها و علائق افراد، انگیزش‌ها و حیطه گسترده‌ای از پاسخ‌های هیجانی، مثل برانگیختگی، هم حسی و شاید بیش از همه این‌ها با اضطراب ، در ارتباط متقابل می باشد در واقع ، ارتباط ویژه ای بین اضطراب و یادگیری وجود دارد.اضطراب به همان صورت که در چگونگی یادگیری افراد اثر دارد، در شرایط امتحان، روی یادآوری مطالب نیز تأثیر می‌گذارد. همچنان طبق نظریه صفات، عده‌ای از افراد بطور سرشتی، سطوح بالایی از اضطراب را به نسبت افراد دیگر تجربه می‌نمایند، تا آن حد که می‌توان آن را بعنوان یک مؤلفة پایدار ابعاد شخصیتی در نظر گرفت…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود