تحلیل و بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

تحلیل و بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC

تحلیل و بررسی میزان آشنائی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه بازار یابی IMC دارای 380صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 380
حجم 639 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده     
مقدمه‌ 
فصل‌ اول‌: کلیات‌ 
 بیان مسئله‌ ‌       
اهمیت تحقیق     
 اهداف‌ تحقیق ‌      
 فرضیه‌های‌ تحقیق‌     
جامعة‌ آماری‌      
روش‌ تحقیق‌    
تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش‌)      
روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌   
موانع‌ تحقیق‌      
پیشینه تحقیق     

مبانی نظری      
نظریه جریان دو مرحله ای  
 نظریه استحکام    
 نظریه استفاده- رضایتمندی   
 نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی   
نظریه پذیرش 
نظریه انگیزشی    
نظریه های خصیصه منفرد     
نظریه شخصیتی چند خصیصه ای    
نظریه های مخاطب شناسی     

فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌
بخش‌ اول‌:
 تعریف واژگان‌    
 مفهوم ارتباط    
مفهوم‌ ارتباطات      
مفهوم‌ بازاریابی     
مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی   
مفهوم‌ مدیریت بازاریابی     
مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی  

مفهوم‌ رسانه ها   
مفهوم‌ تبلیغات     
مفهوم‌ پیشبرد فروش     
 مفهوم‌ فروش مستقیم   
 مفهوم‌ فروش شخصی    
مفهوم‌ روابط عمومی    
مفهوم‌ حمایت مالی    
مفهوم‌ فروش رابطه ای  
بخش‌ دوم‌: 
سیر تحولات بازاریابی   
دوران تکامل مدیریت بازاریابی  
فلسفه های مدیریت بازاریابی    
گرایش تولید      
گرایش محصول   
گرایش فروش     
 گرایش بازاریابی   
گرایش بازاریابی اجتماعی     
 تعاریف بازاریابی    
ابعاد تعاریف بازاریابی     
نیازها و خواسته ها     
مبادله      
بازار     
ابعاد گوناگون Marketing                 
بازارگرایی     
بازارشناسی   

بازاریابی     
بازارسازی    
 بازارگردی     
بازارسنجی      
بازارداری      
بازارگرمی    
بازارگردانی    
شش گام برنامه بازاریابی    
بخش‌ سوم:
بازاریابی نوین     
ماهیت ارتباطات بازاریابی       
مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی   
فرآیند برنامه ریزی IMC   
 اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC)     
فاکتورهای رشدIMC   
ارتباطات بازاریابی وIMC     
پنج فاکتور کلیدیIMC    
اهداف IMC  
ویژگی های اصلی IMC
آمیخته تبلیغات وIMC
به سوی یکپارچگی
نقش IMC در بازاریابی مدرن(5 گام)
بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی
آینده بازاریابی مبتنی بر IMC
فرآیند هشت مرحله ای IMC
فرآیند IMC (گونرینگ ) 
مراحل توسعه IMC
موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC 
مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC
بخش‌ چهارم‌:  
فرآیند ارتباطات در IMC 
عناصر فرآیند ارتباط
مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان 
مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان 
انتخاب رسانه ها 
تبلیغات
میزان تبلیغات 
تعیین اهداف تبلیغات     
تعیین بودجه تبلیغات     
تعیین استراتژی تبلیغات     
عملکردهای تبلیغات‌     
ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌   
خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌    
تبلیغات و آگهی ها     
گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها    
تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید    
  ترویج     
عوامل مؤثر در ترکیب ترویج     
ماهیت و اهمیت ترویج     
روش های ترویج     
ماهیت ابزار های ترویج    
عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی     
پیشبرد فروش   
تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش   
 فاصله بین فروش و بازاریابی  
روابط عمومی  بازاریابی    
ابزارهای مهم روابط عمومی     
مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی    
اجرای برنامه روابط عمومی      
ارزیابی نتایج روابط عمومی     
حمایت مالی     

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌
جامعه‌آماری‌
روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ 
 روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی
 روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر
 اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ 
روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ 
 فرضیه‌های‌ تحقیق‌ 
سؤالات‌ تحقیق‌
فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌ 
 تجزیه و تحلیل داده های توصیفی
بخش‌ اول‌:
خلاصه‌ و نتیجه‌گیری‌  بخش‌ دوم:
پیشنهادات‌ 
منابع‌ومأخذ

قسمتی از متن :


چکیدة تحقیق : 

(Integrated Marketing Communication( IMC
در محدودة زمانی سال 1386 و در قلمرو مکانی شرکت های خصوصی و دولتی فعال در زمینه تولید مواد شوینده و بهداشتی در تهران صورت پذیرفته است. هدف اصلی این تحقیق شناسایی میزان آشنائی مدیران با این مفهوم و استفاده ازراهکارهای آن در تدوین استراتژی بازاریابی شرکت هایشان می باشد. با توجه به چارچوب‌های نظری تحقیق در حوزه های مخاطب ،محتوای پیام و رسانه ها ، پژوهش  حاضر در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که در میان 5 شاخص  ارتباطات یکپارچه بازاریابی ، کدام شاخص ها در حوزه بازاریابی در ایران اجرا شده و یا قابل اجرا می باشند و کدام شاخص ها با توجه به تفاوت های فرهنگی ایران با کشورهای غربی که مهد تمدن بازاریابی هستند ، غیر قابل اجرا هستند؟
به همین منظور 4 فرضیه به شرح ذیل تدوین گردید :
1 ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم تعامل با مشتریان نهایی.
2 ـ تعیین میزان آشنائی مدیران بازاریابی با مفهوم یکپارچه کردن ابزارهای ارتباطی.
3 ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تکنیک های پیشبرد فروش .
4 ـ تعیین میزان تمایل مدیران بازاریابی به استفاده از تاکتیک های روابط عمومی به جای تبلیغات .
تحقیق حاضر جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها ، جزء تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایش می‌باشد.
جامعة  آماری این تحقیق متکی به جمع‌آوری داده‌ها از مدیران ارشد بازاریابی بوده است.به منظور گردآوری اطلاعات ، پرسش‌نامه ای‌ با 27 سؤال طراحی گردید که برای تمام مدیران بازاریابی شرکت های تولید کننده مواد شوینده و بهداشتی در تهران به صورت حضوری توسط شخص محقق برده شد .
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ، ابتدا داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌ها استخراج و در رایانه ثبت شد و با استفاده از نرم‌افزار آماری در بخش روش‌های توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اکثریت مدیران بازاریابی شرکت های شوینده و بهداشتی جوان ، تحصیلات کارشناسی و از هر دو جنس زن و مرد می باشند.در این شرکت ها به تعیین مشخصات مشتریان بالقوه قبل از تولید یک محصول جدید ،برقراری ارتباط طولانی با مشتریان و آگاه فرض کردن آنها ، انتخاب گروه بازاریابی مجزا برای هر برند ،ایجاد صمیمیت بین اعضاء ، مشتری فرض کردن کارکنان شرکت ، ایجاد زمینه ای برای ارائه خلاقیت توسط کارکنان ، تلاش برای همکاری بین واحدهای متفاوت شرکت در جهت یکیارچه کردن اهداف شرکت ، توجه به پایگاه اجتماعی مخاطبان برای درک بهتر ییام ها ،تبلیغ محصول ویژه در رسانه هایی با مخاطب محدود ،توجه به تبلیغات رقبا ، سنجش رابطه بین میزان تبلیغات و میزان فروش و استفاده از تکنیک پیشبرد فروش ، در حد متوسط و پایینی توجه می شود .به منظور اتخاذ تصمیم های اساسی در مورد محصولات به ترتیب مدیران بازاریابی ، فروش ،تبلیغات ، روابط عمومی و برند شرکت دارند و برای تدوین استراتژی بازاریابی و تولید یک محصول جدید به تمام فاکتورها در حد یکسانی توجه می شود .
شرکت های شوینده و بهداشتی به اصلاح روش های بازاریابی مرسوم شرکت ،دخالت اعضاء گروه بازاریابی در تصمیم گیری های اساسی ، توجه به تمایز محتوایی پیام ها در زمان انتخاب رسانه مورد نظر ، توجه به بازخورهای مخاطبان و تاٌثیرگذاری آن بر روی سیاست گذاری آینده  در حد زیاد و قابل قبولی می باشد .
در این شرکت ها میزان اهمیت به تولید محصول ویژه ، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و داشتن شعار تبلیغاتی با تم جهانی بسیار ناچیز می باشد …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود