تحلیل و بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

تحلیل و بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

تحلیل و بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی دارای 130صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 130
حجم 291 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مسئله    
اهمیت و ضرورت موضوع  
اهداف پژوهش  
سوالات پژوهش    
تعاریف واژه ها و اصطلاحات   
تعاریف نظری   
تعاریف عملیاتی     
روش تحقیق    

فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق
مقدمه    
بخش اول  
موضوع  تربیت 
ارزش و اهمیت تربیت    
جایگاه تعلیم و تربیت 
هدفهای تربیت در اسلام   
اصول و مبانی وروشهای تربیت   
مفهوم دین  
فلسفه و ضرورت دین    
اهمیت تربیت دینی  
زمان تربیت دینی    
طریق آموزش دینی   
اصولی در تربیت دینی   
آسیب شناسی تربیت دینی  
موانع تربیت دینی نسل نوجوان در نهاد خانواده    
موانع تربیت دینی نسل جوان در نهاد جامعه   
موانع تربیت دینی  نسل نوجوان در نهاد نظام آموزشی    
بخش دوم    
آشنایی با نهج البلاغه    
ضرورت تربیت از دیدگاه نهج البلاغه  
امکان تربیت از دیدگاه نهج البلاغه    
تربیت پذیری انسان از دیدگاه نهج البلاغه    
ارزش تربیت از دیدگاه نهج البلاغه   
هدفداری تربیت ازدیدگاه نهج البلاغه  
ضرورت شتاب در تربیت نوجوان  از دیدگاه نهج البلاغه    
عوامل موثر در تربیت از دیدگاه نهج البلاغه   
وراثت    
محیط      
محیط جغرافیایی  
سختیها و شداید    
کار   
عوامل ماورای طبیعت    
اراده انسان 
مبانی تربیت از دیدگاه  نهج البلاغه  
مبانی هستی شناسی ( معرفت به خداوند ، به دین و جهان آخرت )    
مبانی انسان شناختی ( عقل ، اراده ، تاثیرپذیری … )    
اصول تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه   
اصل اعتدال   
اصل تدرج و تمکن       
اصل تسهیل و تیسر    
اصل زهد     
اصل تعقل  
اصل تفکر    
اصل تدبر 
اصل کرامت   
اصل عزت    
روشهای تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه   
روش محبت    
روش تذکر    
روش عبرت  
روش موعظه     
روش تشویق و تنبیه    
روش توبه   
روش ابتلاء و امتحان  
روش مراقبه و مطالبه  
بررسی نمونه عملی در سیره امام علی (ع)   
نامه 31 نهج البلاغه سفارشات  امام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع)   
پیشینه نظری تحقیق ( تحقیقات انجام شده در داخل کشور )   

فصل سوم : روش اجرای پژوهش 
مقدمه   
جامعه   
نمونه     
روش اجرای پژوهش  
روش جمع آوری اطلاعات 
طرح پژوهش  

فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه    
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع اول راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش   
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع دوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش   
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع سوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش   
یک نگاه کلی به مباحث تربیتی امام علی (ع) و نمودار توصیفی   
پاسخ به سوالهای  پژوهشی  

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادها  
بیان مسئله ، روش و یافته ها به صورت خلاصه   
نتیجه گیری     
محدودیتهای تحقیق  
پیشنهادها 
فهرست منابع   

قسمتی از متن :


چکیده تحقیق : 
خداوند متعال در طول تاریخ  پیامبران زیادی را برای ارائه دین و تقویت دین داری انسان ها به منظور جلوگیری از انحراف بشر ارسال نموده است از طرف دیگر پیامبران  آسمانی نیز دعوت مردم به سوی خدا را در راس اهداف و برنامه های خود قرار داده اند مهمترین گام برای رسیدن به این اهداف تربیت افراد بشر به سمت اخلاق و دین است . حتی در قرن بیست ویکم به بعد نیز علی رغم پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی میل به پرسش در وجود انسان ها شعله می کشد و قیام ها و جنگهای زیادی بر سر مساله دین و مذهب به وقوع پیوسته و یا در حال وقوع است . برای قرارگرفتن  گرایش فطری انسانها به سمت خدا و دین « شیوه  آموزش و تربیت دینی توسط والدین و نظام آموزشی مهمترین و موثرترین راه برای نیل به این مقصود است . »
در نظام آموزشی برای تربیت دینی عوامل بسیاری دخیل هستند مانند رفتار و منش معلم ، شیوه تدریس ، محتوای تدریس …. و ما در بین این عوامل کتب دینی مقطع راهنمایی را انتخاب نمودیم تا ببینیم چه میزان از شیوه های تربیتی امام علی(ع) برای تربیت دینی نوجوان در آن استفاده شده است . 
در این راستا فصل اول شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع ، بیان اهداف ، سوالات پژوهش و تعریف واژه ها می باشد و فصل دوم به دو بخش تقسیم می شود که بخش اول شامل موضوع تربیت ، هدفهای تربیت در اسلام ، ارزش و اهمیت تربیت ، اصول و مبانی و روشهای تربیت ، دین ، فلسفه و ضرورت دین ، اهمیت تربیت دینی ، زمان تربیت دینی ، طریق آموزش دینی ، اصولی درتربیت دینی ، آسیب شناسی دینی و بخش  دوم به معرفی نهج البلاغه و ضرورت تربیت از دید نهج البلاغه ، عوامل موثر در تربیت ، اصول و مبانی روشهای تربیتی از دید  نهج البلاغه می باشد و سپس یک نمونه عملی یعنی قسمتـی از نـامـه 31 نهج البلاغه و در انتهای این بخش به پیشینه نظری تحقیق اشاراتی داشته است .
در فصل سوم به روش  اجرای پژوهش نگاهی داشته که از روش مطالعاتی و توصیفی استفاده گردیده است…

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود