تحلیل و بررسی چرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد

تحلیل و بررسی چرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد

تحلیل و بررسی چرا در ایران نقد و انتقاد چالشهای سیاسی و اجتماعی بوجود می آورد دارای 153صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 153
حجم 162 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله

توضیحات کامل

فهرستمطالب:


فصل اول
کلیات
مقدمه
بیان مسئله
تحدید موضوع
ضرورت و اهمیت تحقیق
سوال تحقیق
هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
تحلیل محتوی
فصل دوم
مفاهیم و اصطلاحات تحقیق
مروری بر تعریف نقد و انتقاد در لغت نامه ها و دایره المعارف
فصل سوم
مبانی نظری
رابطه نقد و انتقاد با سیاست جامعه چیست ؟
نقد و انتقاد بر مبنای روابط اجتماعی در ادبیات فارسی
۱_حوزه رواشناسی گفتمان
۲_حوزه جامعه شناسی
تبیین ارزشی مرتن برای گفتمان نقد و انتقاد گروههای سیاسی ، اجتماعی در یک نظام اجتماعی
دیدگاه ساخت اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی اجتماعی
دیدگاه کارکرد اجتماعی در مورد گفتمان نقدوانتقاد سیاسی، اجتماعی
دیدگاه نظم اجتماعی در مورد گفتمان نقد و انتقاد سیاسی ،اجتماعی
دیدگاه تضاد یا انتقاد اجتماعی درمورد گفتمان نقدو انتقاد سیاسی و اجتماعی
فصل چهارم
گفتمان انتقاد سازنده درون گروهی چیست
یک منتقد سازنده در گروه چیست؟
شرایط انتقاد سازنده درون گروهی براساس نظریه هندوی و ایزینگر
استقبال از انتقاد
به طور استراتژیک انتقاد شود
انتقاد بهبود گرا باشد.
خود باوری مخاطب حفظ شود.
برای گفتمان انتقادی از کلمات صحیح استفاده شود.
انتقاد خود را ارزیابی کنیم
مخاطب خود در فرایند انتقاد شرکت دهیم
بدون هیچ ((اما)) شایستگیها را متذکر شویم.
آنچه انتقاد می کنیم شفاف و واضح باشد.
وقت شناس باشیم
انتقاد درون گروهی باسوالات سقراطی انجام شود.
وقتی کلمات کار ساز نیستند اقدام کنید .
در انتقادات خود انگیزه ای قرار دهیم
از دنیای مخاطبان خود استفاده کنید؟
معیارهای خود را برای انتقاد بشناسید
قبل از انتقاد به خودتان گوش دهید
هنگام انتقادخونسرد،آرام و متمرکز باشیم
نتیجه گیری
فصل پنجم
نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی
نقد رقابت آور در گفتمان سیاسی اجتماعی
الف_نخبگان
ب_ احزاب سیاسی
احزاب مانند بنگاه اقتصادی
د_ دموکراسی
ه_ اصل رقابت چیست؟
و_ حکومتهای دموکراتیک
ز_ قدرت _ اقتدار_ مشروعیت
انواع قدرت سیاسی
نتیجه گیری فصل پنجم
فصل ششم
بررسی جایگاه نقد و انتقاد در بین گروههای سیاسی اجتماعی ایران
جامعه آماری
گفتمان نقد و انتقاد بین گروههای سیاسی اجتماعی فعال در حال حاضر ایران
چگونگی شکل گیری این دو جریان فکری اصولگرایان و اصلاح طلبان
نحوه تحلیل محتوای روزنامه مورد نظر
شاخص سازی
تعریف عملیاتی شاخصهای مورد نظر
فرافکنی مشکلات
انتقاد تخریبی از رقیب
گذشته نگری
مورثی بودن حکومت
سوء استفاده از مذهب
انگ زنی Labeling Theory ۹۳
کنترل نخبگان غیر حاکم یا کنترل اجتماعی (Socil control)
سرکوب عقاید (مانع تراشی بر سر اصل رقابت)
ارجعیت حقوق نظم موجود بر حقوق شهروندی
تصویت قوانین کنترل کننده
کانالهای نظارتی هرمی
عدم پذیرش انتقاد درون گروهی
برخورد آمرانه با رقیب
غیر قانونی خواندن خواسته های نخبگان حاکم
عدم اعتماد به نخبگان حاکم
مشروعیت سازی عملکرد خود
پذیرش روابط اجتماعی قراردادی
شکستن اقتدار نخبگان حاکم
پذیرش اصل رقابت
فعالیت در چارچوب قانون
تلاش برای کسب قدرت یکی از شاخصه های مشترک
پذیرش تکثرگرایی قدرت از شاخصه های دیگر
آینده نگری یکی از شاخصه های اختصاصی
توجه به خیر مشترک
تحمل گفتمان اتنتقادی مخالفین
ارایه برنامه مشخص
تخصصی بودن تصمیمات
پذیرش انتقاد درون گروهی
تحلیل محتوی داده های جدولی
تحلیل داده های تیتر انتخاباتی روزنامه های جمهوری اسلامی، کیهان و یاس نو در عرض یک ماه قبل از رأی گیری مجلس هفتم(۱۳۸۲)
۱-۳- مقایسه زمانی تیتر انتخاباتی روزنامه های مورد نظر
فصل هفتم
بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات
فهرست منابع

قسمتی از متن :


مقدمه
گفتمان نقد و انتقاد زبان و بیان نظارت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی اجتماعی یک جامعه است و به عبارت دیگر نقد و انتقاد موتور حرکتی هر جامعه از ساختارهای سنتی به صنعتی است.
اما مسئله که ذهن انسان را مشغول می کند چرای بد ، عملکردن نقد و انتقاد در جامعه ایران است و مشکلاتی که از این عملکردهای نابجا ، گریبان گیر جامعه ایران شده است.
برای پی بردن به این مسئله مهم اولین فرضیه که به ذهن آدمی می رسد این است که نقد و انتقاد در حوزه گفتمان سیاسی اجتماعی ایران نابجا استفاده می شود برای اینکه فرضیه قبول یا رد شود بعد از طرح مسئله ، تحدید موضوع شد و پس از تعریف مفاهیم و اصطلاحات ، سراغ مبانی نظری می رویم.
در فصل مبانی نظری ابتدا نقد و انتقاد را از قالبهای کلیشه خارج کردیم و بر مبنای ضمایر فاعلی ادبیات فارسی تعریف کردیم و سپس روابط سیاسی اجتماعی بر مبنای ضمایر فاعلی ادبیات فارسی بر اساس اصل راهها و اهداف مرتنی تبیین ارزشی شد.و علاوه بر این نقد و انتقاد در قالب مفاهیم اجتماعی و تضاد اجتماعی نیز تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
در فصل چهارم تلاش شده انتقاد بعنوان یک عمل سازنده درون گروهی از نظر وایزنگر مورد بررسی قرار گیرد و در فصل پنجم تلاش شده است نقد به عنوان اصل رقابت معرفی شود که اگر این در بین گروه های سیاسی اجتماعی تحقق پیدا کند.یعنی از نقد بعنوان اصل رقابت استفاده شود تحول عظیمی در جوامع رخ خواهد داد و در فصل ششم تلاش شده است فرضیه تحقیق بر اساس تفکر ، گفتمان و سلطه انتخاباتی چند روزنامه در فضا ، زمان و مکان خاص مورد ارزیابی قرار گیرد.گفتن این نکات ضروریست پیشنهادات ، منابع و ماخذ ، فهرست منابع و چکیده انگلیسی در فصل هفتم آمده است.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود