تحلیل و بررسی کودک عقب مانده ذهنی

تحلیل و بررسی کودک عقب مانده ذهنی

تحلیل و بررسی کودک عقب مانده ذهنی دارای 160صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 160
حجم 114 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله روانشناسی

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصـــل اول 

مقدمه

تعریف عقب ماندگی ذهنی 

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی 

واکنشهای والدین نسبت به کودک عقب مانده ذهنی 

مراحلی که والدین کودکان عقب مانده ذهنی در سازگاری طی می کنند 

مکانیزمهای دفاعی والدین با کودک عقب مانده ذهنی 

تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر پدر 

تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر مادر 

بیـان مسئلـه 

اهداف تحقیق 

سؤالات پژوهش 

تعریف واژه های پژوهش 

فصــل دوم 

بررسی تحقیقات پیشین

مقدمـه 

فرزند عقب مانده ذهنی 

تحقیقات انجام شده در مورد تأثیر کودک عقب مانده ذهنی بر زندگی زناشوئی والدین 

فرضیه ها 

فصــل سوم روش

جامعه آماری 

نمـونـه 

روش نمونه گیری 

روش اجرا

ابزار اندازه گیری 

نمره گذاری آزمون

اعتبار آزمون

پایایی آزمون 

پایایی آزمون در ایران 

اعتبار آزمون SCL90 در ایران 

روش آماری

فصــل چهارم

 نتایج
فصــل پنجم

بحث یافته ها    

بررسی نتایج 

فرضیه اول

بررسی نتایج مربوط به فرضیه دوم

 نتیجــه گیــری 

کاربرد تحقیق 

محدودیت های پژوهش 

پیشنهادات 

پیوست 

نمونهای از سؤالات پرسشنامه SCL90

فهرست منابع       

قسمتی از متن :


فصـــل اول 
مقدمه

وجود یک کودک عقب مانده ذهنی مسائل فراوانی را در خانواده و اعضای آن بوجود می آورد و تأثیر آن بر رفتار و واکنشهای والدین موضوعی نیست که قابل اغماض و انکار باشد. این تأثیر تنها بر روی نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و یا ارتباط بین کودک معلول با سایرین نیست، بلکه ارتباط متقابل و تعاملات افراد خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
وجود کودک عقب مانده ذهنی معمولاً منجر به تغییر رفتار اعضای خانواده می شود. والدینی که با هزاران امید و آرزو منتظر تولد طفل طبیعی و سالم و زیبا می باشند، با تولد کودک عقب مانده با مرگ آرزوها و امیدها و افول انتظارات خود مواجه می شوند و آینده ای مبهم و تاریک را برای خود ترسیم می نمایند. 
وقتی کودک از لحاظ بدنی طبیعی بدنیا می آید، انتظارات والدین تا اندازه ای برآورده می شود. اما بعدها اگر در جریان رشد کودک مشکلی رخ دهد ممکن است که این توقعات تغییر کند و درست در همین زمان است که برچسب هایی از قبیل کندآموز، کندذهن و عقب مانده ذهنی از طرفین والدین مورد استفاده قرار می گیرند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود