جزوه آموزشی تاریخ جهان (مجموعه تاریخ)

جزوه آموزشی تاریخ جهان (مجموعه تاریخ)

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته تاریخ ویژه کنکور ارائه شده است، در قالب pdf و در 574 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 574
حجم 4278 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


دوره پیشاز تاریخ

اسطوره در دوره پیشاز تاریخ 

تاریخ مصر

تمدن سومر 

تاریخ آشور 

فنیقیه

آریاها و تاریخ هند 

سیاست هند 

هند باستان در یک نگاه 

تاریخ چین 

سلسله های حکومتی معروف چین باستان 

تاریخ ژاپن

تمدن کرت 

اسپارت

تمدن آتن

جنگهای یونان و ایران

دیدگاه مورخان درباره نبرد ماراتن

نکات تاریخ یونان 

رویدادهای مهم در یونان باستان 

مقدونیه 

تاریخ روم

قرون وسطی 

جنگهای صلیبی 

رویدادهای مهم قرون وسطا 

رنسانس

ادبیات رنسانسدر ایتالیا

فرانسیسکو پتراک

اکتشافات اروپائیان 

جنگهای سی ساله 

تحولات سیاسی اسپانیا

امپراتوری مقدس روم 

تاریخ فرانسه از آغاز تا قرون جدید 

پروس 

روسیه

انگلستان

آمریکا 

فرانسه و انقلاب فرانسه 

انقلاب صنعتی

فرانسه پساز انقلاب

دیگر ملل اروپایی

مصر مانی

استعمار 

جنگ جهانی 

کنفرانس پتسدام

مراحل عمده جنگ سرد

طرح مارشال

تشکیل کُمینفرم 

تحولات روابط بین الملل 

جنگهای کریمه ( 1853 تا 1856)

مجموعه نکات تاریخ جهان 

تاریخ جهان (خلاصه کتاب تاریخ جهان دولاندلن)

چگونگی تشکیل کنگره وین

اصول نظم جدید بین المللی

اوضاع اروپا از سال 1815 تا 1848 میلادی.

تحولت سیاسی اروپا از انقلاب های 1830 تا وحدت آلمان 

انقلاب های 1848 و اوضاع اروپا بعد از آن 

انقلاب فرانسه در قرن نوزدهم

1824 انقلاب ژوییه 1830 – فرانسه، 30

در فرانسه « فوریه » انقلاب

ظهور لویی ناپلئون بناپارت

جمهوری دوم فرانسه

تاسیسات سیاسی دومین امپراتوری 

تحولات اقتصادی در امپراتوری 

مشکلات داخلی و جنگ

فرانسه: استقرار سومین جمهوری

مشکلات جمهوری سوم فرانسه 

قوت و ضعف جمهوری

کنگره برلین

نحوه اتحاد ایتالیا و آلمان 

وحدت آلمان

نقش انگلیس در حوادث بالکان در قرن نوزدهم 

تحولات روسیه در قرن نوزدهم

روسیه از جنگ کریمه تا سقوط تزارها 

روسیه در بالکان قبل از جنگ جهانی اول

انقلاب روسیه 

نتایج انقلاب 1905 : دوما 

اصلاحات استولی پین

پایان حکومت تزاری: انقلاب مارس 1917

انقلاب بلشویکی نوامبر 1917

تحولات عثمانی در قرن نوزدهم 

جنگ با روسیه

شورش یونان

سلطان عبدالحمید اول

جنگ کریمه 

سلطان عبدالعزیز

آغاز زوال دولت عثمانی 

مشکل شرقی 

جنبش اصلاحگری و تجدد طلبی در عثمانی

تنظیمات عثمانی

فرمان گل خانه 

تنظیمات خیریه 

ناکامی تنظیمات

ناکامی در توافق در حل مشکل شرقی 

عزل سلطان عبدالعزیز

اعلان مشروطیت 

روزگار سلطان عبدالحمید 1293-1909-1876/1326

اقدامات داخلی و اصلاحات.

شورشها و انقلاب های بالکان 

جنگ روسیه و عثمانی  قرارداد سان استفاتو 15 فوریه 1878

کنفرانسبرلن 1305/1887

سیاست مذهبی سلطان عبدالحمید دوم 

تحول در دولت در روزگار عبدالحمید 

انقلاب و اعلان مشروطه

روابط عثمانی و فرانسه در قرن نوزدهم 

اتحاد مثلث و اتفاق مثلث قبل از جنگجهانی اول 

سیستم دلکسه و ابتکار عمل فرانسه 

واکنش آلمان در مقابله با سیستم دلکسه 

توافق روسو انگلیس و تشکیل اتفاق مثلث

ازاتفاق مثلث تا جنگ جهانی اول 

نتایج بحران

وضعیت بالکان

جنگ اول (اکتبر 1912 تا ژوئن 1913)

جنگ دوم ( 26 ژوئن تا 10 اوت 1913)

نتایج صلح بخارست

عهدنامه های پساز جنگ جهانی اول

قراردهای صلح 

قرارداد ورسای

قرارداد سن ژرمن و پریانن

قرارداد نویی ( 27 نوامبر 1919)

قرارداد سور ( 10 اوت 1920)

قرارداد لوزان (ژوییه 1923)

تاسیس جامعه ملل 

اتریش پس از جنگ جهانی اول 

اوضاع اروپا پس از جنگ جهانی اول 

بحران اقتصادی اروپا 

آثار بحران

آلمان پساز جنگ جهانی اول 

رژیم های تندرو پس از جنگ جهانی اول

توتالیتریانیزم: نازیسم آلمانی

توتالیتریانیسم: پارهای از ریشه ها و نتایج آن.

جنگ داخلی اسپانیا 

بالکان در فاصله دو جنگ جهانی

سیاست فرانسه و اتفاق کوچک

سیاست ایتالیا در بالکان 

نقش آمریکا در دو جنگجهانی اول و دوم 

آمریکا در جنگ جهانی دوم 

بحران مراکش

اروپایی ها در چین

جنگ تریاک

شرایط جدید تجارت خارجی

لشکرکشی چین در 1860-1858

گاندی و تحولات هند 

منابع

 

قسمتی از متن جزوه :


دوره پیش از تاریخ 

بقایای جسدها از انسانهای نخستین در نقاط مختلف دنیا نظیر آفریقای جنوبی، پکـن (چـین)، هایـدلبرگ (آلمـان) بـه  دست آمده است.

طی سالیان دراز، تنها ابزار انسان برای شکار و تکه تکه کردن گوشت و دفـاع از خـود «سـنگ » بـود ؛یعنی ابزار سادهای که از محیط خود تهیه میکرد به همین دلیل باستان شناسان ایـن دوران از زنـدگی انسـان را عصـر سنگ نامیده اند.  

کشف آتش از نخستین و مهمترین کشفیات بشر بود که زندگیاش را بهبود بخشید.  

عصر یخبندان در حدود 11000 سال پیش به آخر رسید و آب و هوای مناطق مختلف جهان وضعیتی نسبتاً ثابت یافت.  

در این زمان اجتماعات متعدد انسانی در میان دو رود، آسیای صغیر، آسیای میانه، مصر، چین، آمریکای مرکـزی، ایـران، اروپا و استرالیا میزیستند. زنان را ابداعکننده کشت و زرع و برخی اختراعات نظیر سفالسازی میدانند.

کشاورزی از مهم ترین تحولات زندگی انسان در روی زمین بود: زیـرا موجـب یکجانشـینی، ذخیـره غـذا، تقسـیم کـار و

پیدایشاجتماعات منظمی شد که بنیان تمدنهای هزارههای بعدی را تشکیل داد.  

در خاورمیانه کشت گندم و جو، در چین کشت برنج و ارزن و در آمریکای مرکزی کشت ذرت توسعه یافت. کشـاورزی در

اروپاچند هزار سال دیرتر رایج شد.  

به تدریج در دشتهای آسیای مرکزی گله داری رواج یافت. اسب نیز نخستین بار در همـین منطقـه اهلـی شـد و مـورد استفاده

قرارگرفت. در قسمتهای ساحلی اروپا، صید ماهی و ساخت ابزار صید معمول شد.  

یکجانشینی موجب توسعهی خانه سازی، تهیه انواع ظرف، پارچه و سفال نیز شد.  

اختراع چرخ از دیگر دستاوردهای مهمی بود که تاثیر به سزایی در سرنوشت بشر گذاشت. چرخ کوزهگری، آسیاب، ارابه از

جملهارمغانهای اختراع چرخ است.  

در فاصله 6000 تا 10000 سال پیش بشر توانست فلز را بشناسد و از آن در ساخت ابزار استفاده کند.  

نخستین فلزی که کشف شد، مس بود و احتمالاً قلع دومین فلزی بود که مورد استفاده قرار گرفت ؛پس از کشف آهـن و رواج

بهرهبرداری از آن، تحولات عمیقتری در زندگی انسان پدید آمد.  

پیدایش اجتماعات یکجانشینی وتوسعهی ابزار سازی و کشاورزی بیش از همه بیش در مشرق زمین – نخسـتین تمـدن  ها از

قبیل سومر، مصر، ایلام، هند، چین و نیزتمدنهای آسیای صغیر مربـوط بـه ایـن منطقـه از جهـان اسـت.

جوامـع یکجانشین، بیشتر در کنار رودهای نظیر دجله، فرات، کارون و سند ساکن بودند. 
  
اسطوره در دوره پیش از تاریخ  

اکثر مردم میان دو رود خدای ویژه کشاورزی به نام عشتر (ایشتار) معتقد بودند. از نظر آنان ابتدای هـر سـال ایشـتار بـا

 تموزیازدواج میکرد. به خاطر ازدواج آنان بارندگی و محصولات زیاد میشد. پس از آن تموزی میمرد و سال دیگر بهار

دوباره زنده میشد.

هند و اروپاییان معتقد بودند که خدای نیکی و بدی هر دو در شکم خدای دیگری به نام زروان جـای دارد. 

خـدای بـدی  برای اینکه زودتر متولد شود شکم زروان را درید و بیرون آمد. سپس خدای نیکی به دنیا آمد. چندی بعد نبـرد

میـان آن دو آغاز شد. 

یونانیان به خدایان بسیاری معتقد بودند و تصور میکردند این خدایان در کوه الپ زندگی میکنند. مصریان  نیز معتقد بودند از

ازدواج دو خدا به نامهای ایزیس و اوزیریس فرزندی به نام هوروس پدید آمده است.

فرعونها معتقـد  بودند از نسل هوروس هستند و به نمایندگی از طرف او بر مردم حکومت میکنند.  

پژوهشگران در مورد اساطیر به نتایج مختلفی رسیدهاند. گروهی از آنان معتقدنـد کـه اسـاطیر ریشـه در طبیعـت دارنـد  چراکه

مردم پیش از تاریخ تصور میکردند هر یک از پدید ههای طبیعت مثل خورشید. . . موجودات جانـداری هسـتند که بر جهان

حکم میراندند.

گروهی منشأ اساطیر را آرزوهای خود انسان میدانند. گروهی معتقدند که اساطیر در ابتدا واقعیت داشـته انـد و قهرمـان اساطیر

واقعی بودند که با گذشت زمان ماجراهای مربوط به آنان شاخ وبرگ پیدا کرده اسـت. 

گروهـی میـان شـیوههـای  زندگی مردم پیش از تاریخ و خدایان آنها رابطهای قائل شدند مثلاً اعتقاد به ایشتار را به علت اهمیت

کشاورزی گفته اند.  

از خطهای رایج در دنیا، خط الفبایی است این خط به وسیله فینیقیها (در لبنان) به وجود آمد اقوام سریانی (سوریه)آن را اخذ

کردند و سپس ایرانیان، هندیها و ایغورها آن را از سریانیها گرفتند خط لاتین که از خطهای اروپـایی اسـت  نیزالفبایی میباشد. 

و…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود