جزوه انسان طبیعت معماری

جزوه انسان طبیعت معماری

جزوه انسان طبیعت معماری با کد 0063 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 2411 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

سرفصل های اصلی درس


انسان

طبیعت

معماری

 

 فهرست مطالب:


فصل اول : انسان

انسان کیست

آفرینش انسان

داستان آفرینش

مکاتب انسان شناسی

تعریف انسان شناسی

دسته بندی انسان شناسی

بر اساس روش

بر اساس نوع نگرش

اهمیت و ضرورت انسان شناسی

درچهار چوب اندیشه بشری

با توجه به تعالیم دینی

بحران انسان شناسی معاصر

ابعاد وجوذی انسان

ویژیگی های انسان

ویژیگی های جسمی و حرکتی انسان

ویژیگی های غیرجسمانی انسان

نیاز های انسانی

روابط انسانی

رابطه ی انسان با خدا

راطه انسان با خود

رابطه ی انسان با محیط

محیط طبیعی

محیط مصنوعی

امکانات محیط(مصالح بوم آورد)

شرایط محیط

مظاهر طبیعت

بررسی روابط بین انسان و محیط

تاثیر انسان بر محیط

اومانیسم یا انسان مداری

تاثیر و تاثر متقابل انسان و محیط

نگرش های مختلف در ارتباط با انسان و محیط

نگرش فرا طبیعت

نگرش طبیعت گرا

نگاه چیره جو بر طبیعت

رابطه ی انسان با طبیعت طی چند مرحله

چهار دوره ارتباط بشر با طبیعت از دیدگاه سیر تاریخی

ارگانیک-شکار

فراارگانیک-دامداری و کشاورزی

فروارگانیک- صنعت

سمی ارگانیک-شبه ارگانیک

نقش عوامل محیطی و اجتماعی در زندگی انسان

 

فصل دوم : طبیعت

طبیعت چیست

ویژیگی های طبیعت

نظم طبیعت از دیدگاه ادیان مکاتب

نظم و دین

طبیعت بی جان

طبیعت جاندار

بررسی عناصر موجود در طبیعت

 

فصل سوم : معماری

مفهوم معماری چیست

تعریف معماری

مثلث ویتروویوس

رابطه بین عملکرد و فرم در مثلث ویتروویوس

دلایل پیدایش معماری

اولین بناهای انسان

دوران تاریخ معماری

دوره ی باستان

انسان مقلد

انسان مستقل

دست بندی انواع بناها

معمای بومی

معماری مردمی

معماری روحانی

معماری یادمانی

معماری مفید به فایده

عوامل موثر در معماری

تئوری های معماری

طراحی معماری

پاره ای از ویژیگی های یک تئوری معماری

انواع تئوری معماری

تئوری اثباتی

تئوری فرآورده ای

تئوری فرآیندی

نتیجه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود