جزوه بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

جزوه بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

جزوه بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان، کد 0167 در دو جزوه با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 55
حجم 5431 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

بخش اول :

ارزیابی توامندهای پنهان کارکنان فروش (شخصیت شناسی)

بخش دوم :

ابزارهای ارزیابی و ارتقا بهره وری

 

فهرست مطالب:


نظریه های شخصیت یونگ : تیپ های روان شناختی

تشخیص ابعاد شخصیت

چگون می توانیم حسی و استدلالی را تشخیص دهیم ؟

حسی

استدلالی شهودی یا سمی

چگونه فکری و احساسی تشخیص دهیم ؟

منطقی یا فکری

احساسی

چگونه شما پذیرنده و قضاوت کننده را تشخیص می دهید؟

قضاوت کننده

پذیرنده

شانزده تیپ شخصیت و نحوه برخورد با آن ها

زندگی به عنوان ENFJ

فرصت های شغلی مهم برای ENFJها

چگونه یک ENFJ را دوست داشته باشیم؟

تریب ENFJ ها

والدین ENFJها

درک سریع ENFJ ها

چگونه ENFJها را تشخیص دهیم ؟

توصیه برای ایجاد رابطه با ENFJ ها

زندگی به عنوان ENFP

فرصت های شغلی مهم برای ENFPها

چگونه یک ENFP را دوست بداریم؟

تریب ENFP ها

والدین ENFPها

درک سریع ENFP ها

چگونه ENFP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ENFP ها

زندگی به عنوان ENTJ

فرصت های شغلی مهم برای ENTJ ها

چگونه یک ENTJ را دوست بداریم؟

تریب ENTJ ها

والدین ENTJ

درک سریع ENTJ ها

چگونه ENTJ را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ENTJ ها

زندگی به عنوان ENTP

فرصت های شغلی مهم برای ENTP ها

چگونه یک ENTP را دوست بداریم؟

تریب ENTP ها

والدین ENTP

درک سریع ENTP ها

چگونه ENTP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ENTP ها

زندگی به عنوان ESFJ

فرصت های شغلی مهم برای ESFJ ها

چگونه یک ESFJ را دوست بداریم؟

تریب ESFJ ها

والدین ESFJ

درک سریع ESFJ ها

چگونه ESFJ را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ESFJ ها

زندگی به عنوان ESFP

فرصت های شغلی مهم برای ESFP ها

چگونه یک ESFP را دوست بداریم؟

تریب ESFP ها

والدین ESFP

درک سریع ESFP ها

چگونه ESFP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ESFP ها

زندگی به عنوان ESTJ

فرصت های شغلی مهم برای ESTJ ها

چگونه یک ESTJ را دوست بداریم؟

تریب ESTJ ها

والدین ESTJ

درک سریع ESTJ ها

چگونه ESTJ را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ESTJ ها

زندگی به عنوان ESTP

فرصت های شغلی مهم برای ESTP ها

چگونه یک ESTP را دوست بداریم؟

تریب ESTP ها

والدین ESTP

درک سریع ESTP ها

چگونه ESTP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ESTP ها

زندگی به عنوان INFJ

فرصت های شغلی مهم برای INFJ ها

چگونه یک INFJ را دوست بداریم؟

تریب INFJ ها

والدین INFJ

درک سریع INFJ ها

چگونه INFJ را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط INFJ ها

زندگی به عنوان INFP

فرصت های شغلی مهم برای INFP ها

چگونه یک INFP را دوست بداریم؟

تریب INFP ها

والدین INFP

درک سریع INFP ها

چگونه INFP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط INFP ها

زندگی به عنوان INTJ

فرصت های شغلی مهم برای INTJ ها

چگونه یک INTJ را دوست بداریم؟

تریب INTJ ها

والدین INTJ

درک سریع INTJ ها

چگونه INTJ را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط INTJ ها

زندگی به عنوان INTP

فرصت های شغلی مهم برای INTP ها

چگونه یک INTP را دوست بداریم؟

تریب INTP ها

والدین INTP

درک سریع INTP ها

چگونه INTP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط INTP ها

زندگی به عنوان ISFJ

فرصت های شغلی مهم برای ISFJ ها

چگونه یک ISFJ را دوست بداریم؟

تریب ISFJ ها

والدین ISFJ

درک سریع ISFJ ها

چگونه ISFJ را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ISFJ ها

زندگی به عنوان ISFP

فرصت های شغلی مهم برای ISFP ها

چگونه یک ISFP را دوست بداریم؟

تریب ISFP ها

والدین ISFP

درک سریع ISFP ها

چگونه ISFP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ISFP ها

زندگی به عنوان ISTJ

فرصت های شغلی مهم برای ISTJ ها

چگونه یک ISTJ را دوست بداریم؟

تریب ISTJ ها

والدین ISTJ

درک سریع ISTJ ها

چگونه ISTJ را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ISTJ ها

زندگی به عنوان ISTP

فرصت های شغلی مهم برای ISTP ها

چگونه یک ISTP را دوست بداریم؟

تریب ISTP ها

والدین ISTP

درک سریع ISTP ها

چگونه ISTP را تشخیص دهیم

ترتیب برای ارتباط ISTP ها

ممیزی بازاریابی

فهرست مطالب:

پیشگفتار

ممیزی بازاریابی

مقدمه

تعریف ممیزی بازاریابی

چایگاه ممیزی بازاریابی

فرآیند ممیزی بازاریابی

ویژگی فرایند ممیزی بازاریابی

جامع بودن

سیستماتیک بودن

استقلال

نمونه ای از سوال های کلی قابل طرح در ممیزی بازاریابی

Marketing Audit Template

20صفحه جزوه به زبان انگلیسی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود