جزوه جامعه شناسی شهری

جزوه جامعه شناسی شهری

جزوه جامعه شناسی شهری ، کد 0239 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 104
حجم 8810 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


دیدگاه های نظری در جامعه شناسی شهر و شهرنشینی

مقدمه

مکتب بوم شناختی یا اکولوژیک(پذیرش شهر به عنوان متغیر مستقل کلیدی بحث جامع شناسی شهر)

دیدگاه بوم شناختی (اکولوژیک)در جامعه شناسی شهر

مکتب جمعیت شناختی یا دموگرافیک (پذیریش جمعیت به عنوان متغییر مستقل و کلیدی بحث های جامعه شناسی شهری)

مکتب روانشناسی اجتماعی (کوشش در جهت ارائه تیپولوژی شخصیت ساکنین بزرگ شهرها و تکیه بر نوع روابط اجتماعی برخاسته از روح شهر)

مکتب فن شناختی یا تکنولوژیک (پذیریش عامل تکنولوژی به عنوان متغیر مستقل کلیدی بحث های جامعه شناسی شهری)

مکتب روابط قدرت(تکیه بر مفهوم قدرت سازمان و مدیریت به عنوان متغیر مستقل و کلیدی جامعه شناسی شهری)

مکتب تاریخ نگاری (تکیه بر فرضیه های تاریخی مربوط به منشاء و فرآیند پیدایش شهر)

مکتب (وبری)تاکید بر عوامل سیاسی ،قدرت ،سازمان و مدیریت اجتماعی

تاثیر دیدگاه وبر بر جامعه شناسی شهر و شهرنشینی معاصر

مکتب اقتصاد سیاسی فضا (تکیه بر شیوه و روابط تولید و انعکاس فضایی آن بر شهر و منطقه)


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود