جزوه جغرافیای سیاسی رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای سیاسی رشته جغرافیا

جزوه جغرافیای سیاسی رشته جغرافیا، در قالب word و در 158 صفحه، قابل ویرایش.
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 158
حجم 308 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول : مبانی جغرافیای سیاسی

معرفي، ماهيت و قلمرو جغرافياي سياسي  

پیشینه مطالعات در زمینه جغرافیای سیاسی

حكومت‌هاي سرزميني و نقشه سياسي جهان

تعريف حكومت سرزميني

بعد جغرافيايي

 بعد حقوقي

كشور‌هاي مستقل (حكومت‌هاي سرزميني)  

واحدهاي سياسي غير مستقل

مستعمره

تحت الحمايه

تحت سرپرستي

سرزمين‌هاي امانتي  

حكومت مشترك  

مناطق بي طرف

شهرهاي آزاد،  بندر‌هاي آزاد و   مناطق آزاد  

بررسي تحولات ژئوپوليتيكي جهان  

سال 1648 م معاهده وست فاليا

سال 1815 م و كنگره وين

سال 1918 م و معاهده صلح ورساي

سال 1945 و منشور سازمان ملل متحد  

وقايع سال 1991 ـ 1992، فروپاشي شوروي و تحولات اروپاي شرقي

تحولات ژئوپوليتيكي جهان از سال 1993 ـ 19 ژانويه

ريشه‌هاي نظام حكومت سرزميني

نقش طايفه و قبيله و سازمان دهي سياسي فضا  

نقش مكان‌هاي مركزي  

حكومت‌هاي باستاني

 خاورميانه  

حكومت‌هاي ايران باستان

مصرباستان

آسياي خاوري

آفريقاي غربي

آمريكاي جنوبي و مركزي

حكومت آزتك‌ها و امپراتوري اينكا

حكومت‌هاي اروپايي

يونان باستان

امپراتوري روم

اروپا ي فئودال

ظهور ناسيوناليسم

بررسي مولفه‌هاي حكومت از ديدگاه جغرافيايي

علت وجودي، انديشه سياسي و هويت ملي

سرزمين و ويژگي‌هاي آن

توسعه ارضي

اشغال

مرور زمان

كشور گشايي

واگذاري

توسعه طبيعي

تحصيل حقوق  

وسعت زمين

شكل سرزمين

كشورهاي جمع و جور (فشرده)

كشورهاي طويل

كشورهاي دنباله دار

كشورهاي منقسم

كشورهاي محيطي

موقعيت سرزمين

ویژگی کشورهای محصور در خشکی

كشورهاي محصور در خشكي و حقوق بين‌الملل

کشورهای درونگان

كشورهاي حايل

جمعيت و ويژگي‌هاي آن

مردم

ملت

تعريف ملت

تعريف قبيله

تعريف قوم

تعريف طايفه

تعريف طبقه

عوامل مليت

فرهنگ و زبان

عامل مذهب

آداب و رسوم اجتماعي

سرزمين مشترك

تاريخ مشترك

ناسيوناليسم و حكومت‌هاي ملي

كشورهاي چند مليتي

كشورهاي چند مليتي نا همسطح

مناطق هسته اي

پایتخت یا مرکز سیاسی کشور

پايتخت‌هاي دائمي

پايتخت‌هاي ابداعي

پايتخت‌هاي منقسم

عامل سنت ـ تاريخ

عامل گروه ملي مسلط  

عامل ارتباط خارجي

عامل دفاعي ـ استراتژيك

عامل مصالحه سياسي

عامل موقعيت مركزي

چگونگي انتقال پايتخت‌ها

انتقال پايتخت در كشور ايران  

انتقال پايتخت در كشور بليز (مستعمره سابق انگليس)

انتقال پایتخت در کشور برتوانا  

شكل‌هاي مختلف حكومت   

حكومت‌هاي تك ساخت  

حكومت‌هاي فدرال

انواع حكومت‌هاي فدرال

حكومت‌هاي ناحيه اي  

مرزهاي سياسي بين‌المللي  

مرزهاي خشكي  

تعريف مرز  

تاريخچه خطوط مرزي

مراحل مختلف تعيين خط مرزي

انواع مرز

مرزهاي پيش از سكونت

مرزهاي تطبيقي

مرزهاي تحميلي  

مرزهاي متروكه

مرز از نظر تطابق با عوارض طبيعي

مرزهاي هندسي

اختلافات مرزي

مرزهاي دريايي

چگونگي اندازه گيري درياي سرزمين

تعيين مرز دريايي بين دو كشور مجاور

هدف توسعه قلمرو دريايي

صلاحیت ملی در مناطق خاص ساحلی

آبهاي داخلي

درياي سرزمين

منطقه مجاور با منطقه نظارت

منطقه انحصاري- اقتصادي

سكوهاي ساحلي يا فلات قاره

 تعريف جغرافيايي

مفهوم حقوقي فلات قاره

منطقه آب‌هاي مجمع الجزايري

آب‌هاي آزاد

بستر بين‌المللي درياها

تحديد حدود مناطق برون ساحلي بين دولتها

تنگه‌هاي بين‌المللي

ويژگي‌هاي جغرافيايي تنگه هرمز

مرزهاي هوايي

حقوق فضايي

مجموعه تست فصل اول

پاسخ مجموعه تست فصل اول

فصل دوم : جغرافياي سياسي ايران

علت وجودي دولت ايران  

مفهوم دولت

منشا نام ايران  

موقعيت و فضا

وحدت سرزميني و شكل فضا

سابقه كهن  

زبان

دين و مذهب

نژاد و قوميت

ساختار فرهنگي خاص

آرمان سياسي  

تهديدات بيروني   

سرزمين ايران  

ساختار طبيعي فضا و تعاملات اجتماعي

ايران به مثابه مكان سياسي

تحول نقش سیاسی – نظامی ایران در عصر ظهور قدرتهای جدید و نظم اروپا محور

تحليل نهايي ژئواستراتژي ايران در ادوار گذشته

بنيادهاي حيات انساني و اقتصادي

بنيادهاي زيستي

فضای ایران

معايب فضاي ايران

ساختار آب و هواي ايران

مشكلات منابع آب ايران

منابع خاک  

پوشش گیاهی ایران

منابع دامي و آبزيان

بنیادهای زیرزمینی

ملت ايران

ريشه شناسي ملت ايران  

ابعاد جمعيت شناسي ملت ايران

حركات جمعيتي در ايران

ساختار جمعيتي ايران  

ساختار سنی

ساختار جنسي

ساختار اجتماعات

ساختار مواد

ساختار شغلي

الگوي پخش جمعيت

تحليل كمي و كيفي جمعيت ايران

ساختار اجتماعي ـ فضايي ملت ايران

الگوي تركيبي ملت از منظر اجتماعي  

الگوي تركيبي ملت از منظر فضايي با جغرافيايي  

 تحليل ژئوپوليتيكي الگوي تركيب مليت  

تحليل ژئوپوليتيك ساختار فضايي ملت  

نيروهاي همگرا و واگرا در ايران  

فرهنگ سياسي ملت   

حكومت در ايران

نظريه‌هاي پيدايش دولت در ايران  

سير تاريخي جابجايي حكومت ها

ويژگي‌هاي عمده نظام‌هاي حكومتي ايران  

تحليل حكومت يا نظام سياسي از نظر فضايي  

 گونه شناسي حكومت به نظام سياسي

ساختا نظام سياسي در ايران

ويژگي‌هاي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

ساختار سياسي فضا در ايران

چشم انداز تاريخي تحول كانون سياسي در ايران  

ويژگي‌هاي تهران كانون سياسي كنوني ايران  

ويژگي‌هاي شهر تهران  

تحليل تحول كانون سياسي در ايران  

نيروها و گرايش‌هاي موثر بر گزينش كانون سياسي  

مرزهاي سياسي ايران   

چشم انداز تاريخي مرزهاي ايران  

الگوي فضايي قدرت سياسي و اجرايي در ايران

چشم انداز تاريخي توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران

الگوي نهادهاي محلي قانون مدار

الگوي توزيع فضايي قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران

الگوهاي مشاركت مردم در نظام سياسي ـ اداري كشور  

مجموعه تست فصل دوم

پاسخ مجموعه تست فصل دوم

فصل سوم : ژئوپلیتیک


تحول ژئوپلیتیک

تعاریف ژئوپیلیتیک

سیر تحول اندیشه و گفتمان در ژئوپلیتیک

گرایش‌های موضوعی در ژئوپلیتیک

سایر گرایش‌ها در ژئوپلیتیک  

 مفاهیم اساسی در ژئوپلیتیک

ظهور ژئواستراتژی بحری شامل مناطق ژئوپلیتیکی

قدرت جمعی و ملی

الگوهای رفتاری در ژئوپلیتیک

مجموعه تست فصل سوم

پاسخ مجموعه تست فصل سوم


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود