جزوه روانشناسی محیط

جزوه روانشناسی محیط

جزوه روانشناسی محیط ، کد 0248 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 9545 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:

بعد پنهان نوشته ادوارد تی ها


فواصل در انسان

فضای بی شکل

پویایی فضا

فاصله صمیمی

فاصله صمیمی –  حالت نزدیک

فاصله صمیمی – حالت دور

فاصله شخصی

فاصله شخصی – حالت نزدیک

فاصله شخصی – حالت دور

فاصله اجتماعی

فاصله اجتماعی – حالت نزدیک

فاصله اجتماعی – حالت دور

فاصله عمومی

فاصله عمومی – حالت نزدیک

فاصله عمومی – حالت دور

چرا جهار فاصله؟

 

مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی


سکونت هستی

هستی در جهان

چهار شیوه سکونت

جنبه های دوگانه سکونت

احراز هویت

تعیین موقعیت

زبان معماری

در قالب اثرآمدن

 

محیط و رفتار اجتماعی


خلوت ، فضای شخصی ،قلمرو و ازدحام

سازوکار و کارکردهای خلوت

سازوکارهای خلوت

سازوکارهای غیر کلامی خلوت

سازوکارهای کلامی خلوت

سازوکارهای محیطی خلوت

سازوکارهای فرهنگی نظارت بر خلوت

نظارت پویا بر خلوت

کارکرد های خلوت

کارکردهای میان فردی

کنش متقابل فرد با دیگران

هویت فردی

 

آفرینش نظریه معماری


نقش علوم رفتاری در طراحی محیط

تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده

ویژگی های محیط ساخته شده و قابلت تعامل اجتماعی

مطالعه وست گیت

فضای اجتماعی و جغرافیای اتاق

فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز

کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی

مجاورت کارکردی و الگوهای تعامل اجتماعی در مناطق مسکونی

مرکزیت کارکردی و زمینه هایدتعامل اجتماعی

همگونی کالبدی و الگوهای تعامل اجتماعی

کاربرد طراحی برای تعامل اجتماعی

تفاوت های فردی و گروهی و الگوهای تعامل اجتماعی در محیط کالبدی

نتیجه گیری

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود