جزوه زمین شناسی مهندسی

جزوه زمین شناسی مهندسی

جزوه زمین شناسی مهندسی ، کد 0173 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 56
حجم 5745 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


زمین شناسی مهندسی

هدف از مطالعه زمین شناسی مهندسی

فهرست منابع

فصل اول : کلیات

تعریف علم زمینی شناسی

زمین شناسی مهندسی؟

زمین شناسی برای مهندسین

محدوده و روش های مطالعه علم زمین شناسی

رشته ها و و حوزه های مختلف علم زمین شناسی

ارتباط زمین شناسی با سایر علوم

نحوه مطالع و نیاز اطلاعات زمین شناسی در رابطه با انواع پروژه های مهندسی

پروژه های معمولی و کوچک

پروژه های خطی

پروژه های متمرکز

پروژه های گسترده

فصل دوم : جایگاه و وضعیت زمین در فضا

سیستم سیاره ای

منشا جهان

مهمترین فرضیات مربوط به جهان

واحد های جهان

دسته بندی کهکشان ها از نظر شکل

کهکشان راه شیری

منظومه شمسی

منظومه شمسی شامل

سیارات منظومه شمسی به ترتیب دور از خورشید

ویژگی سیارات منظومه شمسی

فصل سوم : سیاره زمین

بررسی سیاره زمین

مشخصات زمین

فاصله زمین از خورشید

شکل زمین

ضریب فشردگی

حرکت وضعی زمین

حرکت انتقالی زمین

آثار حرکت انتقالی و وضعی زمین

ساختمان کره زمین

اتمسفر یا کره هوا

ترکیب گاز های اصلی تشکیل دهنده اتمسفر زمین

تقسیم بندی اتمسفر

هیدروسفر

وضعیت نسبی آب های موجود در کره زمین

لیتوسفر یا کره سنگی

پوسته زمین

تقسیم بندی پوسته

پوسته قاره

پوسته اقیانوسی

وضعیت قرار گیری پوسته قاره ای و اقیانوسی

تعادل ایزوستازی

گوشته یا جبه

گوشته بالایی

گوشته میانی

گوشته تحتانی

هسته یا مغزه

هسته خارجی

منطقه گذر

هسته داخلی

ناپیوستگی یا انفصال های بخش های کره زمین

ناپیوستگی موهو یا موهوروویچیک

ناپیوستگی گلدتشمیت

ناپیوستگی ویشرت –گوتنبرگ

ناپیوستگی لمان

فصل چهارم : مصالح سنگی زمینی

ترکیب کانی شناسی و سنگ شناسی

کانی

تعریف کانی

نظم داخلی کانی ها

بلور

شبکه فضایی تبلور

واحد شبکه تبلور

عناصر تقارن واحد شبکه

واحد شبکه و پارامترهای ان

سیتم تبلور

سیستم مکعبی

سیستم هگزاگوتال

سیستم رومبوندریک

سیستم تترا گوتال

سیستم ارتورومبیک

سیستم مونوکلین

سیستم تری کلین

چگونگی شناسایی کانی ها

مطالعه فیزیکی و ظاهری کانی ها

شکل

رنگ

ایدیوکروماتیسم

آلوکروماتیسم

سودوکروماتیسم

سودوکروماتیسم

شفافیت

کانی های شفاف

کانی های نیمه شفاف

کانی های تیره

درجه سختی

رنگه خاکه

رخ

وزن مخصوص

جلا

بو ، مزه ،لمس

تقسیم بندی کانی ها

کانی های غیر سیلیکاتی

عناصر خالص و آلیاژها

گروه سولفید ها

گروه اکسیدها و هیدروکسیدها

گروه کانی کربناتی

گروه سولفات ها

گروه کرومات ها ،مولبیداتها و لفرامات ها

گروه فسفات ها ،آرسنات ها و انادات ها

گروه هالوژنها یا نمک ها

کانی های سیلیکاتی

سیلیکات های جزیه ای

سیلیکات های دنبلی شکل

سیلیکات های حلقوی

سیلیکات های زنجیره ای

پیروکسن ها

آمفبیول ها

سیلیکات های ورقه ای

سیلیکات های داربستی و سه بعدی

کوارتز و گروه فلدسپارها

انواع مختلف سیلیکات ها وتترائدرهای تشکیل دهنده آن ها

کانی های پلاژیوکلاز

تعدادی از کانی های سیلیکاتی سنگ ساز

فصل پنجم : سنگ ها و سنگ شناسی

تعاریف

تعریف زمین شناسی

از نظر زمین شناسی مهندسی

سنگ شناسی

مطالعات سنگ شناسی

تقسیم بندی سنگ ها

سنگ های آذرین

سنگ های رسوبی

سنگ های دگرگونی

چرخه سنگ شناسی

سنگ های آذرین

سنگ های آذرین درونی

سنگ های آذرین بیرونی

ویژگی های عمومی سنگ های آذرین

اشکال و طرز قرارگیری توده های آذرین نفوذی

توده های نفوذی هم شیب با سطوح لایه بندی

سیل ها

لاکولیت ها

لوپولیت ها

فاکوئیت ها

توده های نفوذی غیرهم شیب با سطوح لایه بندی

دایک ها

باتولیت ها

استوک ها

دودکش های آتشفشانی و جریان گدازه ها

انواع بافت در سنگ های آذرین

بافت دانه ای متبلور

بافت دانه ریز یا نهان بلورین

بافت شیشه ای

بافت پورفیری

انواع ساخت در سنگ های آذرین

ساخت توده ای

ساخت جریانی

ساخت ستونی یا منشوری

ساخت مطبق یا لایه لایه

ساخت حفره ای

ساخت بالشی

تقسیم بندی و انواع سنگ های آذرین

تقسیم بندی سنگ های آذرین

سنگ های رسوبی

تعریف سنگ رسوبی

مراحل عمده تشکیل رسوبات و سنگ های رسوبی

تعریف دیاژنز

،رآیند و عوامل دیاژنز

گسترش و روانی سنگ های رسوبی

مشخصات سنگ های رسوبی

طبقه بندی سنگ های رسوبی

سنگ های رسوبی تخریبی یا آواری

تعریف

طبقه بندی سنگ های آواری

کنگلومراها

براساس جنس ذرات

براساس سیمان متصل ککنده

ماسه سنگ ها

ماسه سنگ کوارتزی یا کوارتزیت

آرکوز

گریواک یا و کی

پامیت

سنگ های رسوبی غیر آواری

سنگ های رسوبی شیمیایی

انواع سنگ های رسوبی شیمیایی

تروارتن

سنگ های رسوبی بیوشیمیایی

بافت در سنگ های رسوبی

ساخت در سنگ های رسوبی

ساختمان مکانیکی یا اولیه

ساختمان شیمیایی یا ثانویه

کاربرد سنگ های رسوبی

سنگ های آذر – آواری

تعریف

طبقه بندی سنگ های آذر – آواری

کاربرد سنگ های آذر – آواری

سنگ های دگرگونی

تعریف دگرگونی

تعریف دگرسانی

عوامل موثر در دگوگونی

انواع دگروگونی

دگرگونی ناحیه ای

دگرگونی مجاورتی

هاله دگرونی

دگرگونی کاتاکلاسیک

انولع سنگ های دگرگونی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود