جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا

جزوه فلسفه جغرافیا رشته جغرافیا، در قالب word و در 206 صفحه، قابل ویرایش.
جزوات خلاصه منابع آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته جغرافیا به طور کامل، به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی با فرمت ورد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 206
حجم 286 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب : 


فصل اول : انديشه هاي نو در فلسفه جغرافيا

مفهوم جغرافيا

تعاريف علم جغرافيا

پارادايم، تعريف و قلمرو

مثالواره­ﻫﺎﯼ جغرافيايي

پارادايم جبر محيطي

پارادايم امكان گرايي  (قرن 20)

پارادايم استثناگرايي

تركيب سه گانه جغرافيا

جغرافيا و ساير رشته­ﻫﺎﯼ علمی

تقابل علوم طبيعي و علوم اجتماعي در جغرافيا

فيزيك اجتماعي و جغرافياي كلان

نگرش سيستمي در جغرافيا

 روش تحليلي و روش سيستمي در جغرافيا  

عوامل اجتماعي و تفكرات جغرافيايي

كيهان شناختي قرون وسطايي

انقلاب علمي و جغرافيا»

ناتنيل كارپنتر  نجات دهنده جغرافيا» (1682 ـ 1589)

وارنیوس و تفكر علمي

كانت، پدر استثناگرايي

جغرافياي بورژوازي

نظام­ﻫﺎﯼ نو در جغرافيا

الكساندر فن همبلت، پدر جغرافياي

كارل ريتر و فلسفه غايت انگاري

انجمن­ﻫﺎﯼ جغرافيايي، در مسيرهاي استعماري

جغرافياي آنارشيستي در تقابل با داروينيسم اجتماعي

عوامل مطلوب زندگي اجتماعي از ديدگاه آنارشيسم اجتماعي  

عوامل اجتماعي نامطلوب از ديدگاه آنارشيسم اجتماعي  

مفاهیم نو در جغرافیای نو

مفهوم لايه زندگي

مفهوم زمان در جغرافيا

مفهوم علت و معلول در جغرافيا

فرايند و فرم در جغرافيا

مفهوم مردم در جغرافيا

نيهيليسم جغرافيايي يا هيچ انگاري شرايط جغرافيايي

مفهوم محيط

محيط پديداري

محيط شخصي

محيط زمينه ساز

مفهوم محيط جغرافيايي

فضاي جغرافيايي

جغرافيا و قانون

ديدگاههاي جغرافيا

ديدگاه تجربه گرايي

علم تفسيري ـ تحقيق تفسيري

دانش انتقادي

ماهيت معنوي جغرافيا

تنها يك عامل محيطي

مفهوم ناحيه

مفهوم قانونمند و سيستماتيك بودن جغرافيا

آگاهي­ﻫﺎﯼ اكولوژيك

جغرافياي پست مدرنيستي

تجدد ـ نوخواهي (مدرنيته)

پست مدرنيسم

جغرافیای پست مدرنیستی

جغرافيا و عدالت اجتماعي

جغرافياي زيبايي شناختي

جغرافيا و اقتصاد سياسي

جغرافيا از نظرگاه جغرافي‏دانان

جغرافياي سياسي

مفاهیم جغرافیای ناحیه ای

ناحيه چيست ؟

ناحيه از نظرگاه جغرافي‏دانان

عوامل طبيعي و تقسيمات ناحيه­اي

خرده نواحي و ويژگي­ﻫﺎﯼ آن

مجموعه تست

پاسخ مجموعه تست

فصل دوم : قلمرو و فلسفه جغرافیا

مبتکران بکارگیری ریاضیات در جغرافیا

رویکرد جغرافیایی هرودوت به تاریخ

پدر جغرافیا

بطلمیوس

قرون وسطی

آشنایی اعراب مسلمان با دانش جغرافیا

مکتب‌های جغرافیایی مسلمانان

جغرافیدانان مسلمان متأخر

رنسانس و اکتشافات جغرافیایی

وارينوس و تقسيم‌بندي جغرافيا

امانوئل کانت

تشکیل انجمن‌های علمی و گسترش اطلاعات جغرافیایی

جغرافیا و پست مدرنیسم

ماهیت جغرافیا

ابعاد وابسته‌ی شاخص‌های محوری جغرافیا  

نقش پارادایم‌ها در تبیین جغرافیا

پارادایم فضایی

پارادایم رفتارگرایی

قلمرو جغرافیا

تقسيمات جغرافيا

واحد جغرافيايي

جغرافياي انساني

ژئودزي

مجموعه تست فصل دوم

پاسخ های تست

فصل سوم : فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی

فلسفه‌هاي محيطي و جغرافيا

فلسفه‌هاي سياسي، ايدئولوژي و محيط جغرافيايي

جغرافيا، دارونيسم و لاماركسيسم

ايدئولوژي و آرمانشهرهاي اكولوژيك

مكتب جغرافياي رفتار فضايي

نقد جغرافياي رفتار فضايي

مكتب جغرافياي ساختاري

نقد جغرافياي ساختاري

مكتب جغرافياي راديكال

جغرافيدانان راديكال، عقايد زيربنايي خود را به اين شرح مطرح مي‌كنند

در جغرافياي راديكال، چهار بخش اساسي مورد تأكيد است

نقد جغرافياي راديكال  

مكتب جغرافياي اكولوژيك

مكتب جغرافياي آنارشيستي  

انواع آنارشيسم

تمايزات سوسياليسم و آنارشيسم

مكتب جغرافياي انتقادي  

فصل چهارم : شناخت و فلسفه جغرافیا

روش قديم

روش جديد

اختراع و نوآوري در داخل جامعه

پراكندگي جغرافيايي فرهنگ‌ها

گرايش هاي علم جغرافيا

گرايش فرهنگنامه‌اي

گرايش آموزشي

گرايش استعماري

گرايش تعميمي

گرايش سياسي

گرايش تخصصي

چهار مكتب ماندگار در جغرافيا

تفاوت‌هاي مكاني

مكتب چشم‌انداز

مكتب اكولوژيكي

مكتب سازمان فضاي زندگي

مشخصات سه گانه‌اي علم جغرافيا

تعريف‌هاي جغرافياي كاربردي

مشخصات تحقيقات جغرافياي كاربردي

تحليل فضاي جغرافيايي

تحليل اكولوژيكي

تحليل‌ ناحيه‌اي

مجموعه تست

پاسخ های تست

فصل پنجم : پيدايش و تكوين جغرافيا

فلسفه جغرافيا  

رويه­هاي جغرافيايي در تمدن­هاي گذشته  

رويكرد جغرافيايي هرودت به تاريخ  

پدر جغرافيا  

قرون وسطي

آشنايي اعراب مسلمان با دانش جغرافيا

نقشه­هاي جغرافيايي مسلمانان  

مكتب­هاي جغرافيايي مسلمانان

مكتب عراقي

مكتب بلخي

جغرافي­دانان مسلمان متأخر

رنسانس و اكتشافات جغرافيايي

رنسانس و جغرافيا

وارنيوس و تفكر علمي

كانت پدر استثناگرايي

پايان كشف سياره زمين  

جغرافياي نوين

بنيان­گذاران جغرافياي نو  

الكساندر فن همبلت، پدر جغرافياي نو

كارل ريتر فلسفه غايت­انگاري

انجمن­هاي جغرافيايي و مسيرهاي استعماري

مراحل تكوين جغرافياي نوين

نكات انتهايي فصل

نمونه سوالات تستي

ماهيت­شناسي جغرافيا

ماهيت جغرافيا  

نشانگر و شاخص­هاي جغرافيا

مفهوم مركز جاذبه جغرافياي

اصول جغرافيا

موقعيت مكاني

پراكندگي و توزيع مكاني، فضايي

روابط و فرآيندهاي مكاني

اپيستمولوژي­هاي جغرافيايي

نكات انتهايي فصل

نمونه سوالات تستي

منابع

بخشی از متن جزوه :


تقريباً 2300 سال، قبل، براي اولين بار، اراتوستن، كلمه جغرافيا را به كار برد و از جغرافيا چنين تعريفي ارائه داد: مطالعه زمين، به عنوان جايگاه انسان. بعد از گذشت 2300 سال هنوز هم اين تعريف با مختصر تغييري در تعاريف جديد جغرافيا به كار گرفته ﻣﯽ شود. چنان كه در سال 1981، پيتر هاگت، جغرافيا را، مطالعه سطح سياره زمين، به منزله فضايي كه در داخل آن جمعيت انساني زندگي ﻣﯽ كند، تعريف ﻣﯽ كند. برابر اين تعريف، جغرافيا، با انسان آغاز ﻣﯽ شود و در واقع عمر جغرافيا همزاد با عمر انسان بوده است و بدون فعاليت‏ﻫﺎ و رفتارهاي انساني در سطح زمين، علم جغرافيا وجود نخواهد داشت. 

كلمه جغرافيا با شناخت جمله مردم در كجا زندگي ﻣﯽ كنند، عينيت ﻣﯽ يابد. بدین سان کلمه “كجا” به مكان ﻫﺎﯼ موجود در سطح زمين اطلاق ﻣﯽ شود و زندگي نيز به پراكندگي و تراكم مردم اطلاق ﻣﯽ شود. بعد از اين دو، مفهوم اين سؤال مطرح ﻣﯽ شود كه مردم چگونه زندگي ﻣﯽ كنند؟)) كه در ماهيت اين گزاره عوامل (فضا و زمان) نهفته است …
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود