جزوه مدار الکتریکی 2

جزوه مدار الکتریکی 2

جزوه مدار الکتریکی 2 با کد 0048 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 25
حجم 1963 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

سر فصل مطالب: 


تبدیل لاپلاس

تعریف، خواص و قضایای تبدیل لاپلاس

عکس تبدیل لاپلاس و روش تجزیه به کسری های جزیی

مدل مدارات LTI در حوزه لاپلاس

تحلیل مدار به کمک تبدیل لاپلاس و محاسبه پاسخ ضربه

پاسخ پله

معادله مشخصه و معادله دیفرانسیل مدار به کمک تبدیل لاپلاس

رابطه انتگرال کانولوشن در حوزه لاپلاس

محاسبه انئاع پاسخ مدارهای LTI

پاسخ های حالت صفر

ورودی صفر

هموژن

خصوصی و کامل

پایداری و ناپایداری مدارات

فرکانس های طبیعی مدار و متغیر مدار

مرتبه مدار

تعیین تعداد و مقدار فرکانس های طبیعی مدار

طرح صفرها و قطب ها در صفحه

استفاده از روش های آنالیز گره

فرکانس طبیعی مدار و مقایسه قطب ها و فرکانس های طبیعی مدار

تاثیر صفر ها و قطبها

فرکانس های طبیعی

فرکانس های خصوصی روی یک دیگر و پایداری و ناپایداری مدارات

تابع شبکه و پاسخ فرکانس شامل

بررسی انواع فیلتر ها و بررسی فرم کلی در آنها

کاربرد سری فوریه و هارمونیکها در تحلیل مدارهای الکتریکی

مفهوم حالت و تعداد متغییر هایحالت مدار و مرتبه مدار

به دست آوردن معادلات

حالت مدار و محاسبه متغیر های حالت مدار و خروجی های مدار و مسیر حالت

ارتباط فرکانس های طبیعی مدار با ماتریسA

ارتباط پاسخ ضربه

تابع تبدیل

معادله دیفرانسیل مدار و معادلات حالت در مدارات تک ورودی تک خروجی

ماتریس انتقال حالت

انتخاب شرایط اولیه برای حذف یک فرکانس طبیعی خاص

معادلات حالت در مدارهای غیر خطی و تغییر پذیری با زمان

اثرات حلقه خازنی و سلفی و کات ست خازنی و سلفی

معادلات قطریو غیر قطری و تبدیل آن ها به یک دیگر

دوکان مدارات و ارتباط معادلات مدارات در دو مدار دوگان

دو قطبی های LTI

پارامتر های دو قطبی Z.Y.H.G.T

دو قطبی ختم شده

امپدانس های دو قطبی

تقابل و تقارن دو قطبی

توسعه دو قطبی توسط یک قطبی  و دو قطبی دیگر

دو قطبی های خاص

مدارات معادل دو قطبی

اتصال دو قطبی ها

اتصال زنجیره ای دو قطبی ژیراتور و کاربرد آن در شبیه سازی سلف و ترانسفورماتور

دو قطبی NRC و دو قطبی NIC

دوقطبی تقوییت کننده عملیاتی و کاربرد آن در طراحی اسیلاتورها

تحلیل حساسیت در مدار های الکتریکی


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود