جزوه مهندسی زلزله

جزوه مهندسی زلزله

جزوه مهندسی زلزله ، کد 0279 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 196
حجم 24001 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فصل های ارائه شده:


مبانی زلزله شناسی

علت زمین ساختی زلزله

نظریه تکتونیک صفحه ای

نظریه برگشت الاستیک برای وقوع زلزله ها

گسل ها

طول گسل ها

گسل فعال

سرعت حرکت گسل های فعال

انواع گسل

تعریف کانون زلزله

تعریف مرکز زلزله

عمق زلزله

کمربند زلزله

لرزه خیزی جهان

تکنوتیک ایران

لرزه خیزی ایران

زلزله های غیر تکنوتیک

پیشگویی زلزله

امواج و ویژگی های زلزله

امواج زلزله

انواع امواج زلزله

تعیین مرکز زلزله به کمک سه ایستگاه لرزه نگاری

اندازه گیری زلزله

شدت زلزله

خطوط هملرز

کاستی های شدت زلزله

بزرگی

تخریب زلزله های با بزرگی مختلف

رابطه بین انرژی آزاد شده با بزرگی (رابطه تجربی)

وسایل اندازه گیری زلزله

لرزه نگار

کاربرد لرزه نگار

شتاب نگار

مدت زلزله

حرکت زمین

حرکات شدید زمین ، خطر وقوع زلزله و طیف های پاسخ و طراحی

مشخصات حرکات شدید زمین

حرکات شدید زمین

حداکثر حرکات زمین

مدت دوام حرکات شدید

محتوای فرکانسی

عوامل موثر بر حرکات زمین

اثر فاصله

شرایط خاک محل

بزرگا

خطر زمین لرزه در یک ساختگاه

تابع توزیع احتمال کوتنبرگ – ریشتر

تابع توزیع احتمال پواسون

دوره بازگشت ،احتمال وقوع سالیانه و احتمل عدم وقوع زلزله

مفهوم خطر وقوع زلزله

زلزله های طراحی و انتخاب درصد خطر وقوع آن ها

طیف های پاسخ و طراحی

طیف پاسخ قطعی

طیف های طرح مقایس شده

منابع و مراجع

توزیع احتمالاتی پواسون

فلسفه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

فلسفه طراحی ساختمان های در برابر زلزله استاندارد2800

بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود

الگوریتم روش پنجره زمان و مکان

توزیع احتمالاتی پواسون

تمامی جداول مربوط به این موضوع

جزوه به زبان انگلیسی 25 صفحه

جزوه خلاصه مهندسی زلزله 54 صفحه


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود