طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود دارای 43 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 112 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی کارآموزی مهندسی عمران

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


پیاده کردن نقشه 

پیاده کردن نقشه بادوربین 

میخ های آف 

پیاده کردن نقشه درامتدادمیخ آف 

جوشکاری باقوس الکتریکی

احتیاطات ایمنی درجوشکاری بابرق 

خطرتشعشع شعله 

گازهای زیان آورقوس الکتریکی 

خطرات قلم زنی وپاک کردن گرده جوش 

وسایل جوشکاری بابرق 

لباس کار

عوامل مؤثردرمقاومت بتون 

طرزاجرای قطعات بتون آرمه 

قالب چوبی وچوب بست 

انواع چوب های مصرفی درقالب بندی 

انواع قالبهای چوبی 

قالب ستون 

قالب تیربتونی 

قالب سقف بتونی 

قالب فونداسیون وشناژ 

پایه وچوب بست 

نحوه تنظیم قالب وچوب بست 

طرزبازکردن چوب بست وقالب 

ابزارکارجهت خم کردن وبستن آرماتورها

طرزتهیه آهن ما رپیچ 

طرزساختن بتون 

پیمانه شن  وماسه 

ریختن بتون درقالب 

ویبره کردن بتون 

درزانبساط

قسمتی از متن :


پیاده کردن نقشه 
 
درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.
معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار3 واحدو4 واحدراانتخاب کرده ووتررابا5 واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.
مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم .
ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود