طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود دارای 43 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 112 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی کارآموزی مهندسی عمران

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


پیاده کردن نقشه 

پیاده کردن نقشه بادوربین 

میخ های آف 

پیاده کردن نقشه درامتدادمیخ آف 

جوشکاری باقوس الکتریکی

احتیاطات ایمنی درجوشکاری بابرق 

خطرتشعشع شعله 

گازهای زیان آورقوس الکتریکی 

خطرات قلم زنی وپاک کردن گرده جوش 

وسایل جوشکاری بابرق 

لباس کار

عوامل مؤثردرمقاومت بتون 

طرزاجرای قطعات بتون آرمه 

قالب چوبی وچوب بست 

انواع چوب های مصرفی درقالب بندی 

انواع قالبهای چوبی 

قالب ستون 

قالب تیربتونی 

قالب سقف بتونی 

قالب فونداسیون وشناژ 

پایه وچوب بست 

نحوه تنظیم قالب وچوب بست 

طرزبازکردن چوب بست وقالب 

ابزارکارجهت خم کردن وبستن آرماتورها

طرزتهیه آهن ما رپیچ 

طرزساختن بتون 

پیمانه شن  وماسه 

ریختن بتون درقالب 

ویبره کردن بتون 

درزانبساط

قسمتی از متن :


پیاده کردن نقشه 
 
درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.
معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( 3 و 4 و 5 ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار3 واحدو4 واحدراانتخاب کرده ووتررابا5 واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.
مثلاً 3 – 4 – 5 مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم .
ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم …


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

خرید فایل word طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دریافت فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

خرید پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دریافت نمونه سوال طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

خرید پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دانلود مقاله طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دریافت مقاله طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

خرید فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دانلود تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

خرید مقاله طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دانلود فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از download

دانلود مقاله طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

خرید پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دریافت فایل word طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

خرید نمونه سوال طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دریافت فایل word طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود فایل word طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

خرید فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دریافت فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

خرید کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از www

دانلود مقاله طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دریافت پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

خرید فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دریافت کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

خرید تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دریافت تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

خرید فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

خرید فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود نمونه سوال طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از pdf

دانلود کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دریافت فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

خرید نمونه سوال طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

خرید فایل word طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دریافت فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دریافت فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دانلود کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از word

دریافت تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دانلود مقاله طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دانلود فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

خرید تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دانلود پروژه طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دریافت کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دانلود فایل word طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دریافت مقاله طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دانلود فایل طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دریافت فایل pdf طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

خرید کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دانلود کارآموزی طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

دریافت فایل word طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free

خرید تحقیق طرح پایان کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود از free


مطالب تصادفی