پاورپوینت تحلیل و بازنگری در طرح توسعه و عمران شهر بجنورد

پاورپوینت تحلیل و بازنگری در طرح توسعه و عمران شهر بجنورد

پاورپوینت تحلیل و بازنگری در طرح توسعه و عمران شهر بجنورد در65 صفحه اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 18288 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی ppt
دسته بندی پاورپوینت معماری و شهرسازی

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


مطالعات منطقه‌ای (خراسان شمالی) و حوزه نفوذ

مطالعات منطقهای

موقعیت شهر و شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی

موقعیت حوزه نفوذ در شهرستان بجنورد

نتایج مطالعات منطقهای و حوزه نفوذ:

بررسی و شناخت شهر

تاریخچه شهر

مراحل توسعه ادواری شهر بجنورد

جمعیت و اجتماع

خصوصیات کالبدی

کاربری اراضی وضع موجود شهر بجنورد

وضعیت موجود بافت مرکزی شهر

کاربری اراضی وضع موجود غرب شهر بجنورد

کاربری اراضی وضع موجود شرق شهر بجنورد

توزیع خدمات وضع موجود بر حسب مقیاس عملکرد

محدودیت‌های طبیعی توسعه در شهر بجنورد

انواع بافت‌های مسکونی شهر

نظام مراکز و کانون‌های شهری

پهنه‌بندی عملکردی شهر بجنورد

خصوصیات کالبدی

مهم‌ترین گرایشات حاكم و مؤثر بر تحولات شهر

ویژگیهای سازمان فضایی موجود

سازمان فضایی ـ کالبدی شهر بجنورد

تراکم ساختمانی کاربری‌ها

سلسله مراتب معابر اصلی شهر بجنورد

سطوح سرویس معابر اصلی شهر بجنورد

تجزیه و تحلیل

حوزه نفوذ

پیش‌بینی جمعیت

تحلیل کالبدی

امکانات توسعه کالبدی درونی

تأثیر نقش آتی استان خراسان شمالی در تقسیم كار ملی و فرامنطقهای  بر شهر بجنورد

پیامدهای كالبدی تبدیل بجنورد به مركز استان خراسان شمالی

پیامدهای زیست محیطی تبدیل بجنورد به مركز استان خراسان شمالی

پیامدهای اقتصادی تبدیل بجنورد به مركز استان خراسان شمالی

پیامدهای اجتماعی و جمعیتی تبدیل بجنورد به مركز استان خراسان شمالی

توسعه درونگرا             

توسعه برونگرا

نحوه توسعه نواحی پیرامونی

چشم‌انداز

معیارهای برنامه‌ریزی و طراحی

سازمان فضایی و الگوی توسعه کالبدی

کاربری اراضی پیشنهادی

سازمان فضایی پیشنهادی حریم بجنورد

الگوی توسعه پیشنهادی شهر

SWOT (راهبردهای تهاجمی)

SWOT (راهبردهای انطباقی)

اهداف، راهبردها و سیاست های توسعه شهر بجنورد

پیشنهادها


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود