پروژه کارافرینی بسته بندی و توزیع آب معدنی

پروژه کارافرینی بسته بندی و توزیع آب معدنی

پروژه کارافرینی بسته بندی و توزیع آب معدنی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی طرح توجیهی و کارآفرینی

توضیحات کامل

پروژه کارافرینی بسته بندی و توزیع آب معدنی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


معرفی محصول

آب معدنی ، محصول بسته بندی شده آب گوارا قابل شربی است با ویژگیهای فیزیكی شیمیایی میكروبیولوژی تعریف شده كه مستقیما از چشمه و یا نقاط حفر شده از طبقات زیرزمینی بدست می آید دارای خواص بهداشتی و درمانی باشد و در معرض هیچگونه پالایش خارج از استانداردهای مربوطه قرار نگیرد و در محل چشمه و یا منابع آبی مربوطه در شرایط خاص بهداشتی ، بسته بندی گردد.      

آب معدنی گازدار – آبی است كه پس تصفیه های لازم و بسته بندی مقدار گاز آن برابر با مقدار گازی باشد كه آب در مظهر چشمه دارد .                                                                        

آب معدنی بدون گاز – آب معدنی است كه پس از تصفیه و بسته بندی فاقد گاز كربنیك مازاد بر مقدار لازم جهت نگاهداری املاح بی كربنات موجود و یا گازهای دیگر باشد .                             

آب معدنی گازدار شده – آب معدنی است كه پس از تصفیه های لازم از منبع دیگری گازكربنیك به آن اضافه شود.

 

شرایط واردات محصول

شرایط ورود این كالا تحت تعرفه قید شده ممنوع نگریده است و شرایط خاصی نیز جهت ورود آن اعلام نشده است.

 

وضعیت استاندارد ملی یا بین المللی

جهت تولید كالا یا كیفیت مورد قبول و جلب اعتماد مصرف كنندگان محصولات تولیدی و همچنین یكنواخت كردن و كاهش تنوع یك محصول از استاندارد كردن آن استفاده می گردد به طور كلی در مورد هر محصول استانداردهای مختلف كارخانه ای ، توسط واحدهای تولیدی تعریف میگردد و صرفا حیطه اجرایی این نوع استانداردها در تحت شرایط تعریف شده آنها می باشد و صرفا از طرف همان واحدها قابل قبول می باشد استانداردهای منطقه كالا رعایت ضوابط و مقررات و اعمال كیفیت تعریف شده ای را در یك نگاه محدوده منطقه ای می باشد و استاندارد ملی تدوین ضوابط و ویژگیهای تعریف شده كالای تولیدی در سطح یك كشور می باشد و استانداردهای بین المللی ایجاد و تدوین ، ضوابط و ویژگیهای تولید یك كالا و یا یك محصول در سطح جهانی است. محصولات تولیدی می توانند از نظر الزام داشتن رعایت تشویقی و یا اجباری باشد. طی یك دهه گذشته یك استاندارد تشویقی بین المللی از ابعاد مختلف جهت واحدهای صنعتی به نام استانداردهای سری ایزو تعریف شده است كه یك استاندارد اعتباری جهت توزیع كالا در سطح بین المللی می باشد . موسسه استاندارد اعتباری جهت توزیع كالا در سطح بین المللی می باشد.                                           

 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد می باشد كه از آخرین پیشرفت های علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید و شرایط كلی و نیازمندیهای خاص كشور را مورد توجه قرار می دهد و استانداردهای تدوین شده مطابق استانداردهای جهانی بوده و كاملا قابل قبول و لازم الاجرا می باشد .

در جدول (2-2) نوع ، شماره و موضوع استانداردهای جهانی بوده و كاملا قابل قبول و لازم الاجرا می باشد .

در جدول (2-2) نوع ، شماره و موضوع استانداردهای تدوین شده برای محصول ارائه گردیده

جدول (2-2) استانداردهای تدوین شده آب معدنی

موضوع استاندارد

شماره استاندارد

ردیف

ویژگیها و حد مجاز آب معدنی، طبیعی ، آشامیدنی

2591

1

ویژگیهای آبهای معدنی طبیعی قابل شرب

2441

2

آئین كار به منظور بهره برداری از آبهای معدنی طبیعی آشامیدنی

2606

3


ویژگیهای آبهای معدنی طبیعی قابل شرب :

ویژگیهای فیزیكی

بو ، مزه ، رنگ

بو ، مزه ، رنگ  بعضی از آبهای معدنی به علت وجود گاز و املاح مختلف آن نسبت به آب آشامیدنی استاندارد ممكن است اختلاف داشته باشد .

آب معدنی باید زلال و عاری از ذرات معلق یا رسوب باشد .

 

ویژگیهای شیمیایی

چنانچه گازكربنیك به آب معدنی افزوده می شود این گاز باید مطابق استاندارد شماره 2179 ایران باشد .

ویژگیهای شیمیایی و میكروبیولوژی آب معدنی و آب شرب در جدول شماره (3-2) ، نشان داده شده است .

 

جدول شماره 3-2 حدود مجاز تركیبات شیمیایی های معدنی

حداكثر میلی گرم در لیتر

نوع تركیبات

ردیف

5%1

5%


سرب

2

001%


جیوه

3

1


مس

4

1%


سلنیوم

5

5%


كرم

6

1%


باریم

7

1%


كارمیم

8

2


منگنز

9

5


روی

10

30


بورات

11

005%


نیتریت

12

45


نیترات

13

45


سولفور

14

1%


سیانور

15

316

17       مواد رادیو اكتیو                    پیكوكوری در لیتر                   حداكثر 30

18      مواد رادیو اكتیو                   پیكوكوری در لیترب                    حداكثر 3


تركیبات زیر در آب معدنی مجاز نمی باشد :

1) تركیبات فنلی

2) باقیمانده سموم

3) تركیبات حلقوی چند هسته ای

4) مواد موثر در كشش سطحی ( مواد پاك كننده )

 

 ویژگیهای بهداشتی

مظهر چشمه باید كاملا بهسازی شده  و اطراف آن غیر قابل نفوذ گردیده و به سهولت قابل تمیز كردن باشد .

 

 

استانداردهای بسته بندی و نشانه گذاری آب معدنی

آب معدنی باید در محل نزدیك به چشمه و در ظروف غیرقابل نفوذ پذیر و بسته بندی گردد حجم مجاز ظروف حداكثر 4 لیتر می باشد كه به نوع تركیبات شیمیایی آب و ظرف بستگی دارد .

 

آب معدنی باید دارای برچسبی با مشخصات زیر می باشد :

1) آب معدنی طبیعی

2) وزن خالص با حجم محتوی در سیستم كشوری كه فرآورده در آن به فروش می رسد.

3) نام و نشان كارخانه تولید كننده ( علامت كارخانه تولید كننده ) نام و محل چشمه

4) مواد متشكل ( نتایج آزمایش فیزیكی و شیمیایی )

5) ذكر آب معدنی گازدار و یا گازدار شده

6) برچسب تركیبات خاص آب معدنی یك یا چند مورد از عبارات زیر باید در محلی نزدیك به نام آب معدنی نوشته شود.

الف) قلیائی : چنانچه آب معدنی حاوی مقدار بیشتر از 600 میلی گرم در لیتر بی كربنات باشد.

ب) اسیدی : چنانچه آب معدنی حاوی مقادیر 250 میلی گرم در لیتر گاز كربنیك آزاد باشد .

ج) نمكین : چنانچه آب معدنی محتوی بیشتر از 1000 میلی گرم در لیتر نمك طعام باشد.

د) محتوی فلوئور : چنانچه مقدار فلوئور آب معدنی بیشتر از 1 میلی گرم در لیتر باشد.

ه) محتوی آهن : چنانچه مقدار آهن آب بیشتر از 5  میلی گرم در لیتر نمك باشد.

 

 

 

قیمت داخلی و جهانی محصول :

قیمت داخلی و جهانی آب معدنی ارتباط مستقیمی با كیفیت و ویژگیهای آن دارد با توجه به اینكه مصرف آب معدنی در داخل كشور هنوز فراگیر نشده است و میزان عرضه و تقاضا جهت این محصول در داخل كشور محدود می باشد .

به نظر نمی رسد كه قیمت واقعی محصول با توجه به الگوی مصرف فعلی یك رقم واقعی و مناسبی باشد با تغییر الگوی مصرف آب كه یك امور غیر قابل اجتناب در آینده نزدیك خواهد بود قیمت آن از یك روند واقعی عرضه و تقاضا تبعیت می نماید .

در حال حاضر قیمت 8 توزیع داخلی این محصول در بطریهای 5/1 لیتری  معادل 1500 ریال می باشد و جهت بطریهای 2 لیتری آن 1800 ریال قیمت گذاری گردیده است .

قیمت جهانی آب معدنی   و آب شرب   با توجه به كیفیت آب بسیار متنوع می باشد و جهت آب معدنی از ( 2/1 – 7/0).دلار كشورهای مختلف و آب های معدنی مختلف تغییر قیمت می نماید و بطور میانگین قیمت عرضه آن حدود 85% دلار می باشد .

میانگین قیمت عرضه آب شرب  در كشورهای اروپایی و كشورهای خلیج فارس حدود 6/0 – 45/0 دلار می باشد .توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود